Frågor och svar

Det är väldigt kort tid för implementering. Hur har ni tänkt?

Vi är medvetna om att det är kort om tid för att implementera de reviderade kurs- och ämnesplanerna. Vissa remissinstanser föreslår 2021 som ett alternativ och vi håller med om att det finns fördelar med att låta kurs- och ämnesplanerna träda i kraft senare. Det är dock regeringen som fattar beslut om detta.

Vi kommer att stötta huvudmän, skolchefer och lärare i att börja arbeta utifrån de reviderade kurs- och ämnesplanerna. Vi tar bland annat fram material som kan används för det lokala implementeringsarbetet och informationsmaterial om vad förändringarna innebär för undervisningen i de olika ämnena. Mer information om vårt stöd kommer i början av 2020.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev