Frågor och svar

Gör ni något åt innehållets omfattning i förhållande till undervisningstiden i historia?

Vi föreslår att forna civilisationer och antiken ska finnas kvar i årskurs 7–9 i historia. Andra delar föreslås tas bort eller minskas ned något men vi bedömer ändå att omfattningen av det centrala innehållet i kursplanen i historia fortfarande inte är tillräckligt anpassat till undervisningstiden i timplanen. Därför skulle hela historieämnet behöva ses över.