Frågor och svar

Har lyrik, dramatik, sagor och myter strukits ur det centrala innehållet i svenska?

Nej, formuleringen som vi föreslår lyder i årskurs 7-9: ” Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.” I det förslag som gick ut på remiss använde vi begreppet skönlitteratur som ett samlingsbegrepp för exempelvis epik, lyrik och dramatik eftersom bedömningen var att det var överflödigt att benämna de olika undergenrerna.