Frågor och svar

Hur är progressionen framskriven mellan stadier/kurser och betygssteg?

Progressionen styrs av både centralt innehåll och kunskapskraven. Det ser lite olika ut beroende på ämne.