Frågor och svar

Hur har ni gjort med antiken i historia?

I förslaget till reviderad kursplan i historia som vi gick ut med på remiss den 25 september var antiken borttagen. Reaktionerna blev många, även från historielärare, och vi kunde konstatera att det saknades stöd för vårt förslag. Vi ville snabbt ge beskedet om att antiken skulle finnas kvar i de förslag vi nu lämnat över till regeringen så att lärare kunde fokusera på att lämna synpunkter på annat än antikens vara eller inte vara i kursplanen.

Forna civilisationer och Antiken finns kvar i kursplanen, men det är inte längre ett eget kunskapsområde i årskurs 7–9 utan ingår i ett bredare kunskapsområde.