Frågor och svar

Kommer kunskapskraven att bli lättare att förstå nu?

Kunskapskraven är mindre omfattande, innehåller färre detaljer och är formulerade på ett enklare sätt. Huvudsyftet med det är att kunskapskraven ska bli ett bättre verktyg när läraren sätter betyg. Även i fortsättningen kommer det krävas en lärares professionella tolkning av kunskapskraven utifrån ämnets syfte och centrala innehåll samt utifrån den undervisning som har bedrivits för att kunna använda dem vid betygssättningen. Läraren behöver förklara för elever och föräldrar vad som utgör väsentligt kunnande i ämnet och vad som har varit avgörande för ett visst betyg.