Frågor och svar

Vad händer med namngeografin i geografiämnet?

Det namngeografiska innehållet har formulerats om och breddats. Det centrala innehållet i till exempel geografi i årskurs 4–6 har upplevts som mycket omfattande. Den viktigaste förändringen är därför en mer öppet formulerad punkt som ger lärarna ett större utrymme att avgöra hur djupt man ska gå in på olika platser och regioner. Punkten som nu föreslås lyder så här: ” Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.” Namngeografin flyttas också till kunskapsområdet ”Geografiska förhållanden, mönster och processer” som bedöms vara ett mer naturligt sammanhang.