Frågor och svar

Varför har allemansrätten strukits ur kunskapskraven i idrott och hälsa?

Detta är ett exempel på när vi har gjort kunskapskraven mindre omfattande och detaljerade.

Allemansrätten ingår i det centrala innehållet, och är därmed obligatoriskt att behandla i undervisningen. Skälet till att allemansrätten inte nämns i kunskapskraven är att vi har strukit eller justerat formuleringar i kunskapskraven så att de ska bli ett bättre stöd när läraren sätter betyg. Vi har bland annat fokuserat på det som är centralt att bedöma i ämnet, minskat antalet bedömningsaspekter och flyttat en del innehåll från kunskapskraven till det centrala innehållet. Kunskapskraven blir då mer övergripande vilket gör att läraren får förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg. Mindre omfattande och detaljerade kunskapskrav minskar även risken för att de ska styra planeringen av undervisningen.