Frågor och svar

Vilka har fått vara med att påverka?

Lärare, forskare, intresseorganisationer, fackförbund, branschrepresentanter, andra myndigheter har fått vara med och påverka revideringsarbetet. Under remissperioden den 25 september till 23 oktober kan lärare och allmänheten lämna synpunkter på förslagen.