Illustration som visar att innehållet länkar till en kurs eller utbildning. Kurser och utbildningar

Introduktion för förvaltning och nämnd

Ge nya nämndledamöter och tjänstemän i kommuner en bra introduktion till styrningen av förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Det finns även fördjupningsmaterial i paketet.

lärare samarbetar Leda och organisera

Arbeta systematiskt

Här har vi samlat stöd om systematiskt kvalitetsarbete för dig som är rektor eller huvudman.

Illustration som visar att innehållet länkar till en webbkurs. Kurser och utbildningar

Kvalitetsverkstaden

En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp i detta arbete.

Lärarmöte Leda och organisera

Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Här hittar du som är skolchef eller rektor förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet.

lärare pratar med två elever Leda och organisera

Följ upp att din skola sätter rättvisande betyg

Skolan behöver ha rutiner för att analysera betyg och provbetyg för att säkerställa att betygen är rättvisande och likvärdiga.

pennor i förgrunden och elever i bakgrunden Leda och organisera

Organisera extra anpassningar och särskilt stöd

Här finns stöd för dig som är rektor i hur du kan organisera skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Lågstadieklass Leda och organisera

Organisera för nyanlända elevers utbildning

Här finns stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever.