Frågor och svar

Skolverket har redovisat en plan för myndighetens regionala etablering. Vad innehåller planen?

Den 24 februari redovisade vi en plan för regeringen som gäller myndighetens regionala etablering. Planen innehåller information om vilka regioner och orter som Skolverkets regionala kontor ska etableras på.