Frågor och svar

Var, när och hur många regionala kontor ska inrättas?

Skolverket har under hösten 2022 inrättat regionala kontor i Luleå, Härnösand, Solna och Malmö. På alla orter utom i Solna är vi samlokaliserade med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi kommer inte att inrätta fler kontor under 2023. På sikt kan regionala kontor komma att etableras enligt nedanstående kartbild.

Karta med Skolverkets etablering av lokala kontor med start hösten 2022