Om skolverket.se

Webbplatsen skolverket.se vänder sig i huvudsak till dig som arbetar med och i skolor, förskolor och inom vuxenutbildning.

Så är webbplatsen uppbyggd

Responsivitet och filtrering av innehåll

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att sidorna anpassar sig till din skärm - oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil. Vårt mål är att göra hela webbplatsen så tillgänglig som möjlig.

På en del sidor presenteras utbudet på en filtersida, liknande dem man ser på shoppingsajter. Där kan du filtrera fram artiklar kopplat till skolform, ämne med mera.

Ladda ner skrivbara pdf-filer

På vår webbplats förekommer det skrivbara pdf-filer som du kan ladda ner. Observera att det inte fungerar att öppna bilagan med webbläsarnas inbyggda funktion. Du måste först spara ner filen för att sedan öppna den på din dator i ett separat pdf-program som exempelvis gratisprogrammet Adobe Reader. Det kan du ladda ner från Adobes webbplats. Skrivbara pdf:er kan inte heller öppnas i smarta telefoner, läsplattor eller chromebooks.

Ladda ner Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsredogörelse

Skolverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för vår webbplats. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att skolverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna och gällande lagstiftning för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Identifierade brister

Skolverket har ett pågående arbete för att åtgärda de brister i tillgänglighet vi hittat.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Från 2022 ska alla pdf skapade från 2022 vara tillgängliga. Vissa autogenererade dokument är inte tillgängliga, till exempel Kurs- och Läroplaner.

Formulär

Den som använder skärmläsare eller tangentbord för navigering kan i vissa fall stöta på problem med Mejla oss-formuläret på kontaktsidan skolverket.se/kontakt.

Färger

Kontrasten är ej tillräcklig på flera ställen på webbplatsen och i vissa dokument, där länkar förekommer på gul bakgrund.

Innehåll

Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter.

Text presenteras ibland som bilder av text i stället för det mer korrekta text som text (vektor).

Länkar

Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

Navigering

När man navigerar mellan bedömningsstöd och kartläggningsmaterial till en ny sida så skapas nya länkar i brödsmulorna för varje sida. Detta gör sidorna mindre tillgängliga då det efter hand krävs väldigt många tabbningar.

Video

Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte alltid. Förinspelad video som publiceras efter 23 september 2020 ska uppfylla kraven på syntolkning. Vi ser över möjligheten att syntolka vårt innehåll eller göra det tillgängligt på annat sätt, som genom motsvarande innehåll i text.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi testar löpande våra webbplatser och tjänster kopplat till nyutveckling och genomför regelbundet tillgänglighetsgranskningar och användartester.

En större tillgänglighetsgranskning för skolverket.se genomfördes senast hösten 2021.

Lämna en synpunkt om tillgängligheten

Kontakta oss om du upplever att du på grund av ovanstående eller andra brister hindras från att ta del av innehållet på skolverket.se.

Kontakta oss via vårt synpunktsformulär Länk till annan webbplats.

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi kommer att uppdatera denna tillgänglighetsredogörelse löpande. När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Senast uppdaterad

Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterad april 2022

Lämna en synpunkt om skolverket.se

Upplever du att något inte fungerar som det ska på webbplatsen? Eller är det något du saknar eller inte hittar på skolverket.se? Hjälp oss att bli bättre genom att lämna en synpunkt med hjälp av formuläret nedan.


Inom vilken eller vilka skolform(er) arbetar du? * (obligatorisk)
Inom vilken eller vilka skolform(er) arbetar du?Senast uppdaterad 26 maj 2023

Frågor och svar

När du besöker denna webbplats lagras kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som används för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Vi använder två sorters kakor: Sessionskakor som sparas tillfälligt (och automatiskt försvinner när du stänger webbläsaren) samt varaktiga kakor som lagras en längre tid. Du kan själv ta bort kakor i din webbläsare.

Om du inte tillåter att kakor lagras på din dator, kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Tänk då på att viss tjänster och funktioner kan sluta fungera.

Sessionskakor

Sessionskakor ligger i din dator tills du stänger webbläsaren. Då försvinner de automatiskt. Dessa kakor används bland annat när du gör sökningar, anmäler dig till en prenumerationstjänst eller använder beställningsfunktionen i vår publikationsdatabas.

De här sessionskakorna använder vi för att webbplatsen och våra e-tjänsterna ska fungera:

JSESSIONID

Innehåller en unik kod för ditt besök som tjänsten eller funktionen behöver för att följa dig genom olika steg. Du kan få flera olika JSESSIONID-kakor för olika tjänster. Både webbplatsen och våra tjänster behöver denna för att fungera.

BIGipServer

Innehåller en unik kod för ditt besök, likt JSESSIONID, som behövs för att kunna skicka webbtrafiken rätt i nätverket.

Varaktiga kakor

Skolverket samlar in besöksstatistik. Ingen persondata lagras, endast information om din dator och din webbläsare samt vilka sidor du besöker. Vi har även ställt in att besökarnas IP-adresser ska anonymiseras. Statistiken fungerar som underlag för att utveckla och förbättra webbplatsen.