Frågor och svar

Varför har ni gjort en ny webbplats?

Bara hälften av våra besökare på gamla skolverket.se hittade vad de sökte efter. Skolverket behövde helt enkelt en ny plattform där det stöd vi erbjuder bättre kan komma till nytta för våra målgrupper.

Den största skillnaden på den här nya webbplatsen, jämfört med vår gamla, är att vi utgår från målgruppernas behov av stöd och information på ett mer genomtänkt sätt än tidigare. Vi har också sökmotoroptimerat innehållet bättre så att sidorna snabbt ska kunna hittas via sökmotorer.