Skolverkspodden

Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska skolan och förskolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

Deltagarna i podden står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnitten.

Strategisk kompetensförsörjning

I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna kopplade till att rekrytera rätt personer till rätt positioner och sen kunna behålla dom. Medverkar i programmet gör: Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Haninge kommun, Eva Arered, undervisningsråd på Skolverket och Therese Gärde rektor på Söderbymalmskolan i Haninge. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Strategisk kompetensförsörjningPDF (pdf, 127 kB)

Lärarassistenter

9 april 2021

I det här avsnittet pratar vi om lärarassistenter och andra yrkesgrupper som på olika sätt är tänkta att avlasta lärare. Medverkar gör Lee Gleichmann Linnarsson, sakkunnig på Skolverket, Inga-Lena Spansk som är skolchef i Mora kommun och Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtalet leds av Adam Samara på Skolverkets kommunikationsavdelning.

Transkribering: LärarassistenterPDF (pdf, 150 kB)

Betyg, bedömning och inställda nationella prov

29 april 2020

Tema: Coronapandemin

Vår expertpanel svarar på de vanligaste frågorna kopplade till distansundervisning och coronapandemin. Medverkade: Peter Sandberg, undervisningsråd, Maria Elmér, undervisningsråd, Roberth Olofsson, undervisningsråd och Anders Boman, chef nationella prov enheten. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Betyg, bedömning och inställda nationella provPDF (pdf, 158 kB)

Skolchefer om distansundervisning

21 april 2020

Tema: Coronapandemin

Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans? Och vad krävs för att den utbildningen ska bli likvärdig för alla elever? Medverkande: Maria Elmér, undervisningsråd. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Skolchefer om distansundervisningPDF (pdf, 163 kB)

Omställning till distansundervisning

7 april 2020

Tema: Coronapandemin

Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur ska man som lärare tänka i den här omställningen och var kan man hitta stöd? Medverkar gör Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Omställning till distansundervisningPDF (pdf, 182 kB)

Digitala nationella prov

7 november 2019

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Transkribering: De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?PDF (pdf, 174 kB)

Är matriser förbjudna nu?

17 april 2019

Tema: Bedömning och betyg

Våra allmänna råd om betyg pekar på några risker med användningen av matriser men betyder det att de är förbjudna nu?

I det här avsnittet träffar vi Nicklas Mörk, lärare i matematik och SO och Anna Karlefjärd, utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstad universitet.

Transkribering: Är matriser förbjudna nu?PDF (pdf, 202 kB)

Kan vi uppnå likvärdiga betyg?

10 april 2019

Tema: Bedömning och betyg

Vad menar vi egentligen med likvärdiga betyg och hur kan vi uppnå dem? Är likvärdiga och rättvisa betyg samma sak?

I det här avsnittet träffar vi Jonas Vlachos, debattör och nationalekonom och Anders Jönsson professor i didaktik.

Transkribering: Kan vi uppnå likvärdiga betyg?PDF (pdf, 183 kB)

Vad bedöms och varför?

3 april 2019

Tema: Bedömning och betyg

I det här avsnittet diskuteras det olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.

Medverkar gör Sara Bruun, lärare i engelska och Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Transkribering: Vad bedöms och varför?PDF (pdf, 174 kB)

Karriärstegsreformen 2

21 maj 2018

Vad tycker lärare om karriärstegsreformen? I det här avsnittet diskuterar lärare med Björn Åstrand som lett utredningen om attraktiva skolprofessioner.

Transkribering: Karriärstegsreformen 2PDF (pdf, 162 kB)

Karriärstegsreformen

2 januari 2018

Lyfter eller sänker reformen lärarprofessionen? Den frågan och fler diskuteras i det här avsnittet av Katina Thelin, universitetslektor på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet, Daniel Alvunger, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet och Caroline Ekstrand, grundskolechef i Landskrona.

Samtalet leds av Karin Hahn, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: KarriärstegreformenPDF (pdf, 168 kB)

Försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund

23 mars 2016

Tema: Motverka rasism i skolan

Får man verkligen säga vad som helst i klassrummet? Medverkar gör Micael Petterson från Nytorpsskolan i Salem, Christer Siljeström från Rudbeck i Sollentuna och Anna Wide från Skolinspektionen.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrundPDF (pdf, 180 kB)

Hat på nätet

16 mars 2016

Tema: Motverka rasism i skolan

Hur kan vi bidra till att unga känner sig trygga både i skolan och på nätet?

I det här avsnittet ges konkreta tips och råd från de medverkande Johnny Lindqvist, Statens medieråd och Vian Tahir, Nätaktivisterna.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Hat på nätetPDF (pdf, 126 kB)

Om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasism

9 mars 2016

Tema: Motverka rasism i skolan

Skolan ska inte backa för frågor om rasism även när det känns utmanande men hur tar man sig an den utmaningen?

Den frågan diskuteras i det här avsnittet av Camilla Sjöström från Levande historia och Maichael Allard från Alléskolan i Hallsberg.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasismPDF (pdf, 126 kB)

Förnekande av förintelsen

2 mars 2016

Tema: Motverka rasism i skolan

Hur ska man bemöta elever som motsätter sig fakta om förintelsen?

Mathan Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism intervjuas av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Förnekande av förintelsenPDF (pdf, 127 kB)

Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

24 februari 2016

Tema: Motverka rasism i skolan

Har du haft utmaningar i klassrummet med att hantera frågor om migration, mänskliga rättigheter och rasism?

Inspireras av det här avsnittet där Birgitta Hägg från New Connexion och Niklas Andersson från Peaceworks medverkar.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandringPDF (pdf, 126 kB)

Innehåll på denna sida