Skolverkspodden

Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska skolan och förskolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

Deltagarna i podden står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnitten.

Skolchefer, dags att förbereda för ämnesbetygsreformen

23 september 2022

I det här avsnittet av Skolverkspodden pratar vi att det är hög tid för skolchefer att förbereda sig att implementera ämnesbetygsreformen.

Medverkande: Richard Weibull, skolchef Nässjö kommun och Anna Jägberg, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Susan Myrdal.

Transkribering: Skolchefer, dags att förbereda för ämnesbetygsreformen Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.


Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det?

27 april 2022

Det finns många elever inom komvux på gymnasial nivå och därmed blir många elever berörda av att ämnesbetyg ska införas på gymnasial nivå 1 juli 2025. Nu blir det till exempel ämnen och ämnesnivåer istället för kurser. I det här avsnittet av Skolverkspodden fokuserar vi på hur komvux berörs av ämnesbetygsreformen.

Medverkande: Annelie Svantesson och Jonas Vig, båda undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det? Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnesbetyg och gymnasiesärskolan

8 april 2022

Med ämnesbetyg i gymnasieskolan kan elever få mer tid för kunskap innan betygen sätts, men hur blir det då för gymnasiesärskolan? I det här avsnittet av Skolverkspodden pratar vi om hur ämnesbetygsreformen som införs 1 juli 2025 påverkar just gymnasiesärskolan.

Medverkande: Cecilia Hågemark och Björn Sterner, undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Ämnesbetyg och gymnasiesärskolan Pdf, 85 kB.

Hållbarhet i förskolan - hur då?

12 januari 2022

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hur kan de tre dimensionerna av hållbar utveckling bli konkreta i arbetet med barnen? I det här avsnittet samtalar två förskollärare och en forskare om sina erfarenheter av hållbarhetsarbete i förskolan.

Medverkande: Silvia Wiklund och Karin Gjerstad, förskollärare på Hindrikshedens förskola i Mora kommun och Farhana Borg, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Samtalet leds av Erik Klarén.

Transkribering: Hållbarhet i förskolan - hur då? Pdf, 94 kB.

Trygghet och avlastning med socialpedagoger

10 januari 2022

I det här avsnittet besöker vi Grillska gymnasiet i Eskilstuna där man sedan flera år tillbaka har använt sig av socialpedagoger för att jobba med frågor som kränkningsärenden och frånvaro. Ett arbetssätt som bidragit till att både skapa trygghet för eleverna och avlastning för lärarna.

Transkribering: Trygghet och avlastning med socialpedagoger Pdf, 49 kB.

Ämnesbetygsreformen

16 december 2021

Kan ämnesbetyg bidra till att vi bättre speglar elevers faktiska kunskaper och samtidigt motiverar till ett mer fördjupat lärande? I det senaste avsnittet av Skolverkspodden pratar vi om den stundande ämnesbetygsreformen och hur den kommer påverka skolformerna på gymnasial nivå.
Medverkande: Anna Jägberg och Paula Starbäck, undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Ämnesbetygsreformen Pdf, 96 kB.

Vad gör skolan till en attraktiv arbetsplats?

30 november 2021

Andra avsnittet på temat strategisk kompetensförsörjning. I det här avsnittet pratar vi om vilka faktorer som får lärare att vilja stanna kvar på sin arbetsplats och hur skolor kan arbeta och organisera sig för att bli den typen av arbetsplats.

Medverkar i avsnittet gör Ulf Blossing professor vid Göteborgs universitet, Cecilia Larsson Ståhl rektor på Rosengårdsskolan i Malmö och AnnaKarin Östlund, chef på enheten för kompetensförsörjning i Stockholm stad.

Transkribering: Vad gör skolan till en attraktiv arbetsplats? Pdf, 107 kB.

Studie- och yrkesvägledning av elever med IF

1 oktober 2021

I det här avsnittet möter Mikaela Zelmerlööw från Skolverket den tidigare universitetslektorn Svea-Maria Kuoppa i ett samtal om studie- och yrkesvägledning. Svea-Maria berättar om hur hon jobbar enligt PATH-metoden för att planera för framtiden med elever som är i behov av förstärkt vägledning.

Transkribering: Studie- och yrkesvägledning av elever med IF Länk till annan webbplats.

Strategisk kompetensförsörjning

4 maj 2021

I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna kopplade till att rekrytera rätt personer till rätt positioner och sen kunna behålla dom.

Medverkar i avsnittet gör Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Haninge kommun, Eva Arered, undervisningsråd på Skolverket och Therese Gärde rektor på Söderbymalmskolan i Haninge. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Strategisk kompetensförsörjning Pdf, 79 kB.

Lärarassistenter

9 april 2021

I det här avsnittet pratar vi om lärarassistenter och andra yrkesgrupper som på olika sätt är tänkta att avlasta lärare.

Medverkar i avsnittet gör Lee Gleichmann Linnarsson, sakkunnig på Skolverket, Inga-Lena Spansk som är skolchef i Mora kommun och Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtalet leds av Adam Samara på Skolverkets kommunikationsavdelning.

Transkribering: Lärarassistenter Pdf, 104 kB.

Betyg, bedömning och inställda nationella prov

29 april 2020

Vår expertpanel svarar på de vanligaste frågorna kopplade till distansundervisning och coronapandemin.

Medverkade: Peter Sandberg, undervisningsråd, Maria Elmér, undervisningsråd, Roberth Olofsson, undervisningsråd och Anders Boman, chef nationella prov enheten. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Betyg, bedömning och inställda nationella prov Pdf, 158 kB.

Skolchefer om distansundervisning

21 april 2020

Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans? Och vad krävs för att den utbildningen ska bli likvärdig för alla elever?

Medverkande: Maria Elmér, undervisningsråd. Samtalet leds av Adam Samara.

Transkribering: Skolchefer om distansundervisning Pdf, 163 kB.

Omställning till distansundervisning

7 april 2020

Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur ska man som lärare tänka i den här omställningen och var kan man hitta stöd?

Medverkande: Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Omställning till distansundervisning Pdf, 182 kB.

Digitala nationella prov

7 november 2019

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Medverkande: Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Transkribering: De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala? Pdf, 174 kB.

Är matriser förbjudna nu?

17 april 2019

Våra allmänna råd om betyg pekar på några risker med användningen av matriser men betyder det att de är förbjudna nu? Lyssna på det tredje avsnittet med temat bedömning och betyg.

Medverkande: I det här avsnittet träffar vi Nicklas Mörk, lärare i matematik och SO och Anna Karlefjärd, utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstad universitet.

Transkribering: Är matriser förbjudna nu? Pdf, 202 kB.

Kan vi uppnå likvärdiga betyg?

10 april 2019

I det här avsnittet med temat Bedömning och betyg diskuterar vi vad vi egentligen menar med likvärdiga betyg. Hur kan vi uppnå dem? Är likvärdiga och rättvisa betyg samma sak?

Medverkande: I det här avsnittet träffar vi Jonas Vlachos, debattör och nationalekonom och Anders Jönsson professor i didaktik.

Transkribering: Kan vi uppnå likvärdiga betyg? Pdf, 183 kB.

Vad bedöms och varför?

3 april 2019

I det här avsnittet med temat Bedömning och betyg diskuteras det olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.

Medverkande: Sara Bruun, lärare i engelska och Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Transkribering: Vad bedöms och varför? Pdf, 174 kB.

Karriärstegsreformen

21 maj 2018

Vad tycker lärare om karriärstegsreformen? I det här avsnittet diskuterar lärare med Björn Åstrand som lett utredningen om attraktiva skolprofessioner.

Transkribering: Karriärstegsreformen 2 Pdf, 162 kB.

2 januari 2018

Lyfter eller sänker reformen lärarprofessionen? Den frågan och fler diskuteras i det här avsnittet.

Medverkande: Katina Thelin, universitetslektor på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet, Daniel Alvunger, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet och Caroline Ekstrand, grundskolechef i Landskrona. Samtalet leds av Karin Hahn, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Karriärstegreformen Pdf, 168 kB.

Försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund

23 mars 2016

Får man verkligen säga vad som helst i klassrummet? Det diskuterar vi i det tredje avsnittet med temat Motverka rasism i skolan.

Medverkande: Micael Petterson från Nytorpsskolan i Salem, Christer Siljeström från Rudbeck i Sollentuna och Anna Wide från Skolinspektionen. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund Pdf, 180 kB.

Förnekande av förintelsen

2 mars 2016

Hur ska man bemöta elever som motsätter sig fakta om förintelsen? Lyssa på andra avsnittet med temat Motverka rasism i skolan.

Medverkande: Mathan Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism intervjuas av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Förnekande av förintelsen Pdf, 127 kB.

Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

24 februari 2016

Det här är första avsnittet med temat Motverka rasism. Har du haft utmaningar i klassrummet med att hantera frågor om migration, mänskliga rättigheter och rasism?

Medverkande: Inspireras av det här avsnittet där Birgitta Hägg från New Connexion och Niklas Andersson från Peaceworks medverkar. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Transkribering: Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring Pdf, 126 kB.