Skolverkspodden

Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska skolan och förskolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

Deltagarna i podden står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnitten.

Vi svarar på era frågor i Skolverkspodden

I nästa avsnitt av Skolverkspodden ska vi prata om hösten och vilka utmaningar skolan ställs inför om råden om distansundervisning står fast. Fyll i formuläret för att ställa din fråga. Kanske blir det just din fråga vi tar upp i podden.

Ställ din fråga till kommande avsnitt av Skolverkspoddenlänk till annan webbplats

Betyg, bedömning och inställda nationella prov

Vår expertpanel svarar på de vanligaste frågorna kopplade till distansundervisning och coronapandemin. Medverkade: Peter Sandberg, undervisningsråd, Maria Elmér, undervisningsråd, Roberth Olofsson, undervisningsråd och Anders Boman, chef nationella prov enheten. Samtalet leds av Adam Samara.

Skolchefer om distansundervisning

Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans? Och vad krävs för att den utbildningen ska bli likvärdig för alla elever? Medverkande: Maria Elmér, undervisningsråd. Samtalet leds av Adam Samara.

Omställning till distansundervisning

Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur ska man som lärare tänka i den här omställningen och var kan man hitta stöd? Medverkar gör Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Digitala nationella prov

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Är matriser förbjudna nu?

Tema: Bedömning och betyg

Våra allmänna råd om betyg pekar på några risker med användningen av matriser men betyder det att de är förbjudna nu?

I det här avsnittet träffar vi Nicklas Mörk, lärare i matematik och SO och Anna Karlefjärd, utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstad universitet.

Kan vi uppnå likvärdiga betyg?

Tema: Bedömning och betyg

Vad menar vi egentligen med likvärdiga betyg och hur kan vi uppnå dem? Är likvärdiga och rättvisa betyg samma sak?

I det här avsnittet träffar vi Jonas Vlachos, debattör och nationalekonom och Anders Jönsson professor i didaktik.

Vad bedöms och varför?

Tema: Bedömning och betyg

I det här avsnittet diskuteras det olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.

Medverkar gör Sara Bruun, lärare i engelska och Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Karriärstegsreformen 2

Vad tycker lärare om karriärstegsreformen? I det här avsnittet diskuterar lärare med Björn Åstrand som lett utredningen om attraktiva skolprofessioner.

Karriärstegsreformen

Lyfter eller sänker reformen lärarprofessionen? Den frågan och fler diskuteras i det här avsnittet av Katina Thelin, universitetslektor på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet, Daniel Alvunger, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet och Caroline Ekstrand, grundskolechef i Landskrona.

Samtalet leds av Karin Hahn, sakkunnig på Skolverket.

Försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund

Tema: Motverka rasism i skolan

Får man verkligen säga vad som helst i klassrummet? Medverkar gör Micael Petterson från Nytorpsskolan i Salem, Christer Siljeström från Rudbeck i Sollentuna och Anna Wide från Skolinspektionen.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Hat på nätet

Tema: Motverka rasism i skolan

Hur kan vi bidra till att unga känner sig trygga både i skolan och på nätet?

I det här avsnittet ges konkreta tips och råd från de medverkande Johnny Lindqvist, Statens medieråd och Vian Tahir, Nätaktivisterna.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasism

Tema: Motverka rasism i skolan

Skolan ska inte backa för frågor om rasism även när det känns utmanande men hur tar man sig an den utmaningen?

Den frågan diskuteras i det här avsnittet av Camilla Sjöström från Levande historia och Maichael Allard från Alléskolan i Hallsberg.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Förnekande av förintelsen

Tema: Motverka rasism i skolan

Hur ska man bemöta elever som motsätter sig fakta om förintelsen?

Mathan Ravid från Svenska kommitén mot antisemitism intervjuas av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

Tema: Motverka rasism i skolan

Har du haft utmaningar i klassrummet med att hantera frågor om migration, mänskliga rättigheter och rasism?

Inspireras av det här avsnittet där Birgitta Hägg från New Connexion och Niklas Andersson från Peaceworks medverkar.

Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.