Skolverkets webbplatser

Skolverket har ett antal webbplatser vid sidan av Skolverket.se. De är inriktade på olika frågor, till exempel stöd att hitta rätt utbildning, information om kursplaner, eller redovisning av kvalitet och resultat inom skolan.

Bedömningsportalen
länk till annan webbplats
I vår bedömningsportal hittar du stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer och provmaterial.

BRUK
BRUK är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet.

För det vidare
länk till annan webbplats
En webbplats med information om läraryrket.

Jämförelsetal
länk till annan webbplats
Databasen för jämförelsetal innehåller statistik på kommunnivå.

Kartläggningsverktygetlänk till annan webbplats
Här finns stöd för kartläggning av yrkeskunskaper hos personer som saknar betyg eller dokumentation på sina kunskaper. Verktyget kartlägger yrkeskurser på gymnasialnivå.

Lärportalenlänk till annan webbplats
Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Om den svenska skolan för nyanländalänk till annan webbplats
Berättar kort om det svenska skolsystemet och vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken.

Opendatalänk till annan webbplats
Skolverkets exporttjänst för data där du kan ladda ner xml-filer om den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, komvux, särvux på grundläggande nivå och sfi.

Planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare
Dessutom har vi ett antal planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare.

Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats
Läs nyskrivna artiklar, se filmer och diskutera frågeställningar med kollegor.

Utbildningsinfo.se
länk till annan webbplats
Skolverkets webbplats för vägledning riktat mot elever, studerande, studie- och yrkesvägledare och föräldrar. Här finns alla skolor och utbildningar i Sverige. Möjlighet att jämföra och hitta utbildningar i Sverige.

Välja skola
länk till annan webbplats
Välja skola presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Senast uppdaterad 18 mars 2019