Skolverkets webbplatser

Skolverket har ett antal webbplatser vid sidan av Skolverket.se. De är inriktade på olika frågor, till exempel stöd att hitta rätt utbildning, information om kursplaner, eller redovisning av kvalitet och resultat inom skolan.

Bedömningsportalen
länk till annan webbplats
I vår bedömningsportal hittar du stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer och provmaterial.

För det vidare
länk till annan webbplats
En webbplats med information om läraryrket.

Jämförelsetal
länk till annan webbplats
Databasen för jämförelsetal innehåller statistik på kommunnivå.

Lärportalenlänk till annan webbplats
Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Om den svenska skolan för nyanländalänk till annan webbplats
Berättar kort om det svenska skolsystemet och vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken.

Opendatalänk till annan webbplats
Skolverkets exporttjänst för data där du kan ladda ner xml-filer om den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, komvux, särvux på grundläggande nivå och sfi.

Planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare
Dessutom har vi ett antal planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare.

SIRIS
länk till annan webbplats
SIRIS är en databas med information om skolors kvalitet och resultat. Den innehåller bland annat provresultat, betyg och skolenkäter från Skolinspektionen. Här finns även analysverktyget SALSA.

Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats
Läs nyskrivna artiklar, se filmer och diskutera frågeställningar med kollegor.

Utbildningsinfo.se
länk till annan webbplats
Inför val av grundskola, gymnasieutbildning och utbildning för vuxna. Du hittar bland annat information om behörighet, antagning och meritvärden. Här finns också information om utlandsstudier och utlandsskolor.

Välja skola
länk till annan webbplats
Välja skola presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Senast uppdaterad 24 juli 2018