Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Länk till ansökningsblanketten här nedan.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Blankett för ansökan om en tjänst vid Svensk utlandsskola (SUF)

Att arbeta vid en utlandsskola (SUF)


Förskollärare med verksamhetsansvar

Svenska skolan Mallorca söker erfaren, legitimerad förskollärare som är driven och utvecklingsinriktad.

Du driver förskolans utvecklingsarbete och har ett proffesionellt förhållningssätt gentemot alla du möter på förskolan. Du är väl förtorgen med styrdokumenten. För att du ska trivas hos oss  är det av stor vikt att du är trygg och stabil i din roll som ledare och att du vet hur du ska göra för att så väl barn som kollegor ska vilja följa och utvecklas tillsammans med dig.

Tjänsten omfattar 100% , tillträde 2017-08-21.

Maila ditt cv och personliga brev till jobb@svskmallorca.se och märk mailet med ”Förskollärare".


Svenska skolan i London söker lärare biologi och kemi

Science Teacher (Biology and Chemistry) to join our Sixth Form

”An Outstanding School” – Ofsted 2010 and 2016

The Swedish School in London is seeking to appoint an Outstanding Science Teacher in Biology and / or Chemistry to our Sixth Form (students aged 16-19) starting as soon as possible.

We offer you the opportunity to work in a stimulating and  friendly environment in which to teach; pupils are academically able, pleasant and behave exceptionally well. Our aim is to be the leading Swedish School abroad and to prepare our students for future challenges. At Sixth Form level that means to prepare the students for successful studies at leading universities in the UK, Sweden and internationally.

The successful candidate will have a passion for learning within their subject and have a clear understanding of what makes an outstanding lesson. The person will also be willing to learn what it means to teach and assess according to the Swedish curriculum.

The successful candidate should have:

 • A passion for the subjects together with an excellent subject knowledge
 • A student-centered approach and willingness to encourage student participation in planning the lessons
 • An ability to consistently teach inspirational lessons
 • A willingness to teach cross-curricular lessons and to make formative assessment a natural part of their everyday teaching

A candidate qualified to teach both Biology and Chemistry will be offered a full-time, permanent position with a probation period, starting as soon as possible. We are however accepting applications from candidates willing to teach just one subject on a part time position.

Competitive and individually negotiated salary structures apply.

Please send your application to us no later than 9 April. Interviews may be held before the last application day with successful candidates. Applications should be sent to Deputy Head Teacher Jenny Abrahamsson by email to jabrahamsson@swedishschool.org.uk. Write "Teacher of Science" in the subject line of your email.

Please note that interviews may be held before the last application day.

Questions about the position are answered by:


Jenny Abrahamsson, Deputy Head Teacher (responsible for Sixth Form), mobile phone: 07825 331005, 

jabrahamsson@swedishschool.org.uk

Richmond Local Safeguarding Children Board

The Swedish School in London is committed to Safeguarding and Promoting the Welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this, commitment. The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

The Swedish School in London – twice graded ”Outstanding” by Ofsted

The Swedish School in London is one of the largest Swedish foreign schools. The school was established in 1907 and celebrated its 100th anniversary in 2007. We work according to the Swedish curriculum and is an English private school and registered charity. The school has 42 highly skilled employees and over 290 students ranging from Pre-School to Sixth Form.

In the Sixth Form, we offer programmes in Business Administration, Social Studies and Natural Sciences. OFSTED has graded the school ”Outstanding” two consecutive times (2010 and 2016). 


Svenska skolan i London söker lärare i svenska

Är du lärare i svenska och intresserad av att arbeta utomlands?

”An Outstanding School” – Ofsted 2016

Ta chansen att arbeta för oss! Svenska skolan i London erbjuder dig en stimulerande miljö med akademiskt högpresterande elever som drivs att viljan att lära sig mer och utvecklas som personer. Hos oss ges du möjlighet att fokusera på de pedagogiska delarna av läraryrket tillsammans med mycket kompetenta kollegor.

Svenska skolan i London söker inför läsåret 2017/2018 en behörig och legitimerad gymnasielärare i svenska på heltid. I tjänsten ingår även undervisning i kursen retorik, projektansvar för gymnasiearbetet samt mentorskap.

Vi vill att du har följande kvalifikationer och kompetensområden:

Krav Meriterande
 • Behörighet och legitimation i ämnet svenska på gymnasienivå
 • Goda kunskaper i engelska
 • Besitter ett elevcentrerat förhållningssätt
 • Förmåga att självständigt och i samråd med kollegor kunna planera, utföra och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
 • Behörighet i annat ämne (t.ex. svenska som andraspråk)
 • Specialpedagogisk kompetens
 • Vana av att arbeta ämnesintegrerat
 • Vana av att arbeta digitaliserat
 • Vana av att arbeta med formativ bedömning som en naturlig del av undervisningen i klassrummet
 • Erfarenhet av att arbeta med SchoolSoft
 • Erfarenhet av att bo och arbeta utomlands
 • Flexibel grundinställning och god ansvarskänsla

Som lärare på skolan kommer du att ingå i en personalgrupp bestående av både engelsk- och svenskspråkiga kollegor med stort engagemang och ansvarstagande. Alla anställda är en viktig del av helheten och som anställd kommer du i olika sammanhang att representera skolan. Stor vikt kommer därför läggas vid personlig lämplighet.

I ansökan vill vi att du beskriver vad som gör dig till en ”outstanding” lärare, motiverar varför du vill arbeta på Svenska skolan i London och anger eventuell uppsägningstid. De sökande som går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi be om minst två referenser och en filminspelning (ca 5 minuter) där du visar vem du är som lärare.

Tjänsten tillträds preliminärt den 18 augusti 2017 och vi tillämpar 10 månaders provanställning där tjänsten därefter övergår i ett treårsförordnande med möjlighet till förlängning. Individuell lönesättning tillämpas.

Välkommen med din ansökan senast 9 april, vänliga notera att intervjuer via Skype kan inledas innan sista ansökningsdatum. Ansökan skickas till biträdande rektor Jenny Abrahamsson via e-post jabrahamsson@swedishschool.org.uk. Skriv ”Gymnasielärare i Svenska” i ämnesraden i ditt mail.

jabrahamsson@swedishschool.org.uk

Svenska skolan i Londons webbplats

Frågor om tjänsten besvaras av:

Biträdande rektor (ansvarig för gymnasiet) Jenny Abrahamsson, mobil +44 7825 331005,

jabrahamsson@swedishschool.org.uk

Richmond Local Safeguarding Children Board

The Swedish School in London is committed to Safeguarding and Promoting the Welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this, commitment. The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

The Swedish School in London – twice graded ”Outstanding” by Ofsted

The Swedish School in London is one of the largest Swedish foreign schools. The school was established in 1907 and celebrated its 100th anniversary in 2007. We work according to the Swedish curriculum and is an English private school run as a registered charity. The school has 42 highly skilled employees and over 290 students. Activities include Pre-school, Elementary and Secondary school and Sixth Form.

In the Sixth Form, we offer programmes in Business Administration, Social Studies and Natural Sciences. OFSTED has graded the school ”Outstanding” two consecutive times (2010 and 2016).


Skandinaviska skolan i Madrid söker en förskolechef (30%) med undervisningansvar (70%)

Den Skandinaviska Skolan är en svensk utlandsskola utanför Madrid. Skolan består en svensk förskola, grundskola och gymnasium samt en internationell del med engelska som undervisningsspråk. Skolan är icke-vinstdrivande och ägs av föräldrarna via en förening.  Hela skolan  influeras i hög grad av svensk pedagogik och värdegrunden i den svenska läroplanen. Totalt går ca 360 elever mellan 2 och 18 år på skolan.

Förskolan är mångkulturell och flerspråkig och att det finns fem grupper varav två är svenskspråkiga och de andra engelskspråkiga. Förskolan är liten (ca 70 barn totalt) och det finns en välkomnande och varm atmosfär. I förskolan kommer alltid barnens välbefinnande först

Vi söker en förskollärare som kan leda hela förskolan (svensk och internationell del) och organisera verksamheten så att en trygg lärandemiljö skapas. Arbetet omfattar också undervisning i den svenskspråkiga gruppen.

I uppdraget som förskolechef har du ansvar för verksamheternas kvalitet, kompetens, arbetsmiljö och ekonomi (delvis). Förskolechefen sitter med i skolans ledningsgrupp och har ansvaret för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. 

Vi söker en utbildad förskollärare (pedagogisk högskoleexamen) med erfarenhet från ledningsuppdrag med medarbetaransvar som:  

 • älskar barn och som vill vara med och utveckla en förskola där barns lärande står i fokus
 • kan ta verksamhetsansvar och leder den pedagogiska utvecklingen av förskolan från planering till genomförande och uppföljning.
 • kan dokumentera och följa barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt
 • kan integrera läroplanens mål i verksamheten så att barns förmågor och kunnande utvecklas
 • kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande
 • har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga med barn, föräldrar och medarbetare
 • är engagerad, flexibel, ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och se utmaningar i att leda det pedagogiska arbetet.
 • är lösningsfokuserad som ser möjligheter i förändringar och utveckling.

Alla kandidater måste förutom svenska kunna tala och skriva engelska på hög nivå. Kunskaper i spanska är också mycket meriterande.

Skicka ansökan till Jenny Dettmann, rektor.

jenny.dettmann@escandinavo.com


Svenska skolan i Fuengirola söker flera lärare till läsåret 2017/2018

El Colegio Sueco eller Svenska Skolan i Fuengirola är med sina drygt 250 elever och 40 personal en av Sveriges största utlandsskolor. Skolan startades 1969 och drivs sedan starten av en privat förening utan vinstintressen. Verksamheten omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola och kompletterande svenskundervisning. Vi bedriver också en omfattande gäststudentverksamhet med gymnasieelever från Sverige som studerar vid vår skola ett år.

Förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare

Svenska skolan i Fuengirola söker

 • en förskollärare på heltid. 
 • en grundskollärare i årskurs 4–9 på heltid. Du ska vara mentor för en klass där du också har huvuddelen av din undervisning. Behörighet i svenska, SO och/eller historia/samhällskunskap.
 • en gymnasielärare på heltid med en kombination av ämnena biologi, kemi och naturkunskap.
 • en grundskollärare 6-9 på heltid. Du ska vara mentor för en klass där du också har huvuddelen av din undervisning. Behörighet i NO, matematik och teknik.

Kvalifikationer

 • Du är behörig för aktuell tjänst och har minst fyra års lärartjänstgöring i aktuella ämnen.
 • Du är en engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.
 • Du är utvecklingsbenägen och flexibel.
 • Du talar spanska (meriterande). 

Då vi vid vår skola strävar efter högsta kvalitet för vår verksamhet, söker vi någon med starkt engagemang och stor delaktighet i alla skolans aktiviteter.

Du ska utöver undervisning aktivt delta i konferenser och arbetslagsarbete. Medverka vid friluftsdagar, gemensam utbildning och studiedagar.  Du ska bidra till utvecklingsarbetet och gemensamma planeringen samt delta i olika arrangemang vid skolan, enligt beslut från skolledningen. En del av detta arbete kommer att ske på kvällstid.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vi tillämpar provanställning med möjlighet till förlängning

Tjänstgöringsgrad: Enligt ovan

Löneform: Månadslön

Tillträde: 2017-08-28

Upplysningar

Mattias Kerttu, rektor telefon +34 952 475 076  mobil +34 633 872 514

mattias.kerttu@skolan.es

Per Hvid-Hansen, föreningschef +34 952 475 076 mobil +34 638 209 509

per.hvid-hansen@skolan.es

Ansökan

Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas via e-mail till:

mattias.kerttu@skolan.es

Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är söndagen den 15 april 2017.

Läs mer på skolans webbplats


Svenska sektionen på Lycée International i Paris söker lärare till en stimulerande internationell miljö

 • en tjänst som lärare i svenska på förskola och lågstadiet
 • en tjänst som lärare i svenska och historia på mellanstadiet

Lycée International grundades 1952 och ligger i en vacker park i utkanten av kulturstaden Saint Germain-en-Laye, en av Paris västra förorter. Fjorton nationella språksektioner utgör en del av skolan. Den svenska sektionen tar emot svensktalande barn i alla åldrar från förskola till gymnasium och styrs av en föräldraförening.

Från och med höstterminen 2017 söker vi fler kollegor som drivs av mod, ansvar och nytänkande. Vill du vara med och bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling och en genomgående hög kvalitet? Då är Svenska Sektionen, Lycée International, något för dig. Undervisningen, som bedrivs på svenska, följer svensk läroplan och leder till en skriftlig och muntlig slutexamen i gymnasiet. Sökande måste ha lärarlegitimation och minst tre års aktuell erfarenhet av undervisning vid svensk skola. Goda kunskaper i franska är ett plus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att anpassa sig till en spännande skolform och arbetsplats.

Ansökan ska bestå av ett personligt brev, meritförteckning samt namn och kontaktuppgifter till minst två referenser. Skicka din ansökan till e-postadressen nedan senast den 30 april. 

direction@sectionsuedoise.com

Tillträde är beräknat till den 31 augusti 2017.

Skolans webbplats

www.sectionsuedoise.com

Kontaktuppgifter

Kattis Elfvin, Rektor

direction@sectionsuedoise.com

Cecilia Briem, Ordförande

cecilia@briem.se


Svenska skolan i Moskva söker lärare i F-6 och förskoleföreståndare för läsåret 2017/2018

Svenska skolan i Moskva följer Skolverkets direktiv och undervisningen sker enligt svensk läroplan. Vi arbetar åldersintegrerat.

Lärare F-6

Vi söker en lärare som har utbildning för arbete med elever i årskurserna F-6.

Vi vill att du som söker arbetet på Svenska skolan:

 • ska vara drivande och engagerad
 • vilja utveckla verksamheten tillsammans med övrig personal
 • är ansvarstagande och flexibel
 • positiv till förändringar som snabbt kan uppstå på en liten skola

Kvalifikationer

 • Minst fem års lärartjänstgöring
 • Svensk lärarlegitimation
 • Goda kunskaper i engelska

Tjänstebostad och hälso- och sjukvårdsförsäkring ingår i tjänsten. Vi hjälper till med visumansökan. Tjänsten är en kontraktsanställning på 1 år.

För anställning måste du visa upp lärarlegitimation och utdrag från belastningsregistret.

Förskoleföreståndare

Förskolan Vildhunden har barn mellan 2-5 år med olika språk som modersmål. Du kommer att ansvara för verksamheten och dokumentation tillsammans med en förskollärare. Ni kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans verksamhet utifrån gällande styrdokument.

Vi vill att du som söker arbetet på Svenska skolan:

 • alltid sätter barnens bästa i fokus
 • att du tillsammans med barnen, leker och utforskar omvärlden
 • är positiv, initiativrik och har god samarbetsförmåga
 • är flexibel och har ett lösningsinriktat förhållningssätt
 • har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Kvalifikationer

 • 5 års arbetserfarenhet
 • Svensk lärarlegitimation
 • Goda kunskaper i engelska

Tjänstebostad och hälso- och sjukvårdsförsäkring ingår i tjänsten. Vi hjälper till med visumansökan. Tjänsten är en kontraktsanställning på 1 år.

För anställning måste du visa upp lärarlegitimation och utdrag från belastningsregistret.

Ansökan

Intervjuer kommer att ske 10 - 12 april i Göteborg. Välkommen med din ansökan senast fredagen den 31 mars.

Ansökan med personligt brev, CV, foto och referenser skickas till:

rektor@ssim.nu

Kontakt

Har du några frågor kan du kontakta:

Christine Jansson, Förskoleföreståndare

+7 967 122 92 28

christine.jansson@ssim.nu

Thomas Strömvall, Rektor

+7 903 156 25 56

rektor@ssim.nu


Senast granskad: 2017-03-21
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten