Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Länk till ansökningsblanketten här nedan.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Blankett för ansökan om en tjänst vid Svensk utlandsskola (SUF)

Att arbeta vid en utlandsskola (SUF)


Skandinaviska skolan i Madrid söker en förskollärare – vikariat från december 2017 till juni 2018

Den Skandinaviska skolan är en svensk utlandsskola utanför Madrid. Skolan består en svensk förskola, grundskola och gymnasium samt en internationell del med engelska som undervisningsspråk. Skolan är icke-vinstdrivande och ägs av föräldrarna via en förening.  Hela skolan influeras i hög grad av svensk pedagogik och värdegrunden i den svenska läroplanen.

Förskolan är mångkulturell och flerspråkig och att det finns fem grupper varav en svenskspråkig. Förskolan är liten (70 barn totalt) och det finns en välkomnande och varm atmosfär med fint samarbete arbetslagen emellan. I vår skandinaviska förskolegrupp finns det cirka 20 barn i åldrarna 2-4. I förskolan kommer alltid barnens välbefinnande först. Vi arbetar enligt Lpfö10.

Vi söker en förskollärare som kan leda och organisera verksamheten så att en trygg lärandemiljö skapas. Ledarskap och ansvar är viktiga delar i uppdraget som förskollärare och att skapa engagemang och delaktighet på ett professionellt sätt. Du använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i ditt arbete och vi vill att du kan vidareutveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen.

Vi söker en utbildad förskollärare med erfarenhet som:

  • Vill vara med och utveckla en förskola där barns lärande står i fokus
  • Kan dokumentera och följa barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt
  • Kan integrera läroplanens mål i verksamheten så att barns förmågor och kunnande utvecklas
  • Kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande
  • Har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga med barn, föräldrar och medarbetare
  • Engagerad, flexibel, ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och se utmaningar i att leda det pedagogiska arbetet.
  • Lösningsfokuserad som ser möjligheter i förändringar och utveckling.

Skicka ansökan till Förskolechef Gunilla Bewert, så snart som möjligt.

forskolan@escandinavo.com


Svenska skolan i London söker gymnasielärare i historia och geografi

Svenska skolan i London söker inför vårterminen 2018 en behörig och legitimerad gymnasielärare i historia med kompetens att undervisa samhällsgeografi för ett föräldravikariat på 80-100%.

Svenska skolan i London erbjuder dig en stimulerande miljö med akademiskt högpresterande elever som drivs att viljan att lära sig mer och utvecklas som personer. Hos oss ges du möjlighet att fokusera på de pedagogiska delarna av läraryrket tillsammans med mycket kompetenta kollegor. 

Du kommer att undervisa kurserna Historia 1b, Historia 2a, Kultur- och Idéhistoria och Geografi 1 och vara mentor för årskurs 3 tillsammans med en kollega.

Vi vill att du har följande kvalifikationer och kompetensområden:

Krav Meriterande

Behörighet och legitimation i ämnet historia på gymnasienivå.

Kompetens inom (samhälls)geografi

Goda kunskaper i engelska

Besitter ett elevcentrerat förhållningssätt

Förmåga att självständigt och i samråd med kollegor kunna planera, utföra och prioritera arbetet på ett effektivt sätt

Vana av att arbeta med formativ bedömning som en naturlig del av undervisningen i klassrummet

Behörighet i andra ämnen, speciellt SO-ämnen och filosofi.

Specialpedagogisk kompetens

Vana av att arbeta ämnesintegrerat

Vana av att arbeta digitaliserat

Erfarenhet av att arbeta med SchoolSoft

Erfarenhet av att bo och arbeta utomlands

Flexibel grundinställning och god ansvarskänsla

Erfarenhet av att planera och genomföra pedagogiska studiebesök

Erfarenhet av riskbedömningar

Som lärare på skolan kommer du att ingå i en personalgrupp bestående av både engelsk- och svenskspråkiga kollegor med stort engagemang och ansvarstagande. Stor vikt kommer därför läggas vid personlig lämplighet. De sökande som går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi be om minst två referenser och en filminspelning (ca 5 minuter) från en klassrumsmiljö som visar vem du är som lärare.

Tjänsten tillträds den 8 januari 2018 och är en tidsbegränsad tjänst under vårterminen 2018 med sista anställningsdag tisdagen den 15 juni 2018. Möjlighet till förlängning kan finnas för kandidat som kan undervisa även på grundskolan samt som har rätt ämneskombination. Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information, besök gärna vår webbplats:

www.swedishschool.org.uk

Välkommen med din ansökan senast 30 september, vänliga notera att intervjuer kan inledas innan sista ansökningsdatum. Ansökan skickas till biträdande rektor Jenny Abrahamsson via e-post:

jabrahamsson@swedishschool.org.uk.

Vänligen skriv ”Gymnasielärare i historia/geografi” i ämnesraden i ditt mail.

Har du frågor?

Frågor om tjänsten besvaras av Jenny Abrahamsson 

mobil: +44 7825 331005,

jabrahamsson@swedishschool.org.uk

och/eller nuvarande lärare Karl Liljas

kliljas@swedishschool.org.uk


Svenska skolan i Berlin söker lärare i matematik i f-6

Svenska skolan i Berlin söker lärare i matematik i förskoleklassen samt årskurserna 1–6 för tillträde omgående. Tjänstens omfattning är ca 50 %.

Information om skolan

www.svenskaskolan-berlin.de

För ytterligare information respektive ansökan med CV och referenser ber vi dig kontakta rektor Eva Gripenstad

info@svenskaskolan-berlin.de


Senast granskad: 2017-09-13
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten