Lediga tjänster - svenska utlandsskolor

Du som söker en tjänst uppmärksammas på bestämmelsen i SFS 1994:519 § 22, www.riksdagen.se - Debatt&beslut/Rixlex.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen.

OBS! Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Du ska bifoga en meritförteckning avsedd för lärartjänst vid svensk utlandsskola. Länk till ansökningsblanketten här nedan.

Märk kuvertet "Ansökan om lärartjänst".

Blankett för ansökan om en tjänst vid Svensk utlandsskola (SUF)

Att arbeta vid en utlandsskola (SUF)


Svenska skolan i Nairobi söker flera lärare som är redo för en spännande utmaning

Svenska skolan i Nairobi erbjuder dig:

 • En lärartjänst där du ges möjlighet att fokusera på just undervisning
 • Engagerade, skickliga och stöttande kollegor
 • Motiverade och högpresterande elever från olika delar av Sverige
 • En fantastisk arbetsplats med ett oslagbart klimat
 • Inflytande över din individuella arbetssituation samt verksamheten i sin helhet
 • Upplevelser utöver det vanliga i fantastiska Kenya, så väl i arbetet som privat!

Hos oss har varje medarbetare fokus på:

 • Verksamheten i sin helhet och att leverera det lilla extra
 • Att ta initiativ och vara öppen för att tänka nytt och förnya
 • Nyfikenhet och att lära av kollegor, andra verksamheter och av förebilder i omvärlden
 • Att skapa goda relationer, vara delaktiga och samspela effektivt
 • Elevernas lärande och trivsel
 • Professionellt agerande
 • Lösningar

Vi söker legitimerade lärare till gymnasiet och grundskolan inför läsåret 2018/2019

Grundskolan, 1 tjänst:

 • Slöjd och bild i kombination med annat/andra ämnen

Gymnasiet, totalt ca 5 tjänster, med behörighet inom minst två av följande ämnen:

 • Ekonomi
 • Engelska, Franska och Spanska
 • Matematik, Fysik, Biologi, Kemi och Naturkunskap
 • Samhällskunskap, Historia, Psykologi och Filosofi

För medföljande partner med relevant utbildning och erfarenhet kan finnas möjlighet till anställning på skolans internat.

Din profil

För tjänst som lärare krävs lärarbehörighet och minst fem års lärartjänstgöring i aktuella ämnen och kurser. Bred ämneskompetens, goda kunskaper i engelska och erfarenhet av arbete i utlandet ses som meriterande.

Kort om Svenska skolan i Nairobi

Svenska Skolan i Nairobi (SSN) erbjuder utbildning för svenska och nordisktalande barn och ungdomar i vår förskola, grundskola eller gymnasieskola. Undervisning sker på svenska och i enlighet med de svenska styrdokumenten. Svenska skolan i Nairobi grundades år 1968 och styrs av en föräldraförening. Skolan har idag ca 165 elever från förskola upp till gymnasium. Skolan har även ett internat med plats för 82 gymnasieelever.

Vi erbjuder relativt små undervisningsgrupper och på grundskolan sker undervisningen i åldersintegrerade klasser. Vi har hög lärartäthet vilket ger oss fördelar avseende individualisering och kontakt mellan elev och lärare.   

I enlighet med vårt uppdrag som svensk skola i utlandet arbetar vi medvetet med att öka elevernas kunskaper om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner samtidigt som undervisningen präglas av vårt unika läge i Kenya och den närmiljön och det landet har att erbjuda. Detta sker t ex genom att innehållet i kurser och ämnen inspireras av den miljö vi lever i samt genom studiebesök, resor och utflykter.

Mer information om skolan hittar du på vår webbplats

www.ssn.or.ke

Anställningsvillkor

Befattningen avser en kontraktsanställning på 3 år med möjlighet till förlängning, provanställning tillämpas. Lön och förmåner enligt gällande avtal. Den anställde ansvar själv för bostad, men ett bostadstillägg utbetalas. Medföljande barn och ungdomar erbjuds kostnadsfri skolgång. Skolföreningen betalar en flygresa tur och retur en gång om året samt en hälso- och sjukvårdsförsäkring. Detsamma gäller eventuellt medföljande familjemedlemmar. Tillträde 1 augusti 2018.

Ansökan ska innehålla (notera att vi inte vill att ni använder SUFs ansökningsblankett):

 • CV
 • Kopia på lärarlegitimation
 • Kopia på examensbevis
 • Personligt brev (Det är viktigt att du beskriver din familjesituation och eventuellt medföljande familjemedlemmar. Vi vill även veta om eventuell partner är intresserad av tjänst här på SSN)

För ytterligare upplysningar

Kontakta Rosie Lundgren, rektor

r.lundgren@ssn.or.ke

Tel: +254(0)722310601

www.ssn.or.ke

Ansökan

Skicka en komplett ansökan senast söndagen den 11 mars. tjanster@ssn.or.ke Notera att ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan den 11 mars så vänta inte med att ansöka.


Svenska skolan på Teneriffa söker kreativa och nytänkande pedagoger inför läsåret 2018/19

 • 1 förskollärare
 • 1 förskoleklasslärare
 • 2 lärare i årskurs 1–6 Ma/NO eller Sv/SO
 • 1 lärare i årskurs 3–9 Sv/SO alternativt Ma/NO till vår korttidsklass, slutet av september–mitten av april
 • 1 speciallärare/resurslärare – timanställning

Svenska skolan på Teneriffa är en förskola/skola med barn/elever från 3–16 år. Vi tar emot barn/elever på både kortare och längre tid, allt ifrån några veckor upp till flera år. Storleken på skolan varierar mellan hög- och lågsäsong då elevantalet varierar från ca 60–90 elever.

Skolan är belägen i Los Cristianos på södra Teneriffa, precis bredvid stranden, där vi bland annat har våra idrottslektioner.

Skolans profilering är undervisning i spanska från förskolan och uppåt i åldrarna. Vi har spanskundervisning med både svensktalande lärare samt konversationsspanska med spansktalande lärare. Dessutom arbetar vi tematiskt i dramatiserade Storylineteman där elever från förskola upp till åk 6 deltar.

Skolan består av en integrerad förskola och förskoleklass, åldersblandade helårsklasser årskurs 1–6, en högstadiegrupp årskurs 7–9 samt en korttidsklass för elever som stannar kortare tid.

Elever i årskurs 7–9 som går minst en termin läser på distans mot Sofiaskolan i Stockholm. Vi handleder dessa elever. Elever i årskurs 1–9 som kommer kortare tid (mindre än 1 termin) handleds av oss gentemot sina hemskolor i Sverige. Våra korttidselever placeras främst i vår korttidsklass som är öppen oktober–april. Yngre elever placeras direkt in i våra helårsklasser.

Förskollärare

På vår förskola välkomnar vi barn i åldrarna 3–5 år. Vissa barn stannar längre tid, det vill säga hela sin förskoletid och andra kommer kortare tid. I en föränderlig verksamhet så är det av stor vikt att skapa trygghet och ro genom att skapa tydliga rutiner, vara en varm, positiv och trygg famn samt att skapa lustfyllda och lärorika dagar för våra barn på förskolan. Du kommer att ha övergripande ansvar för att fortsätta att vidareutveckla vår förskoleverksamhet och arbeta nära vår lärare i förskoleklass då förskola och förskoleklass är integrerade. Du förstår värdet av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn och är organiserad, flexibel, serviceinriktad, lösningsorienterad, kreativ, nytänkande och har kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då förskolan är en del av skolans Storylinetema.

Tjänsten omfattar 100%.

Kvalifikationer

 • Behörighet (förskollärarlegitimation) för att undervisa i förskola.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i förskola.

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet och erfarenhet av att undervisa förskoleklass då förskola och förskoleklass är integrerade och ett nära samarbete sker med läraren i förskoleklass.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

Lärare i förskoleklass

Du som lärare i förskoleklass får med fördel vara legitimerad förskollärare och lärare för yngre åldrar. Vissa av barnen i förskoleklass stannar längre tid, et vill säga hela året och andra kommer kortare tid. I en föränderlig verksamhet så är det av stor vikt att skapa trygghet och ro genom att skapa tydliga rutiner, vara en varm, positiv och trygg famn samt att skapa lustfyllda och lärorika dagar för våra barn i förskoleklassen. Du kommer att ha övergripande ansvar för att fortsätta att vidareutveckla vår förskoleklassverksamhet och arbeta nära vår förskollärare då förskola och förskoleklass är integrerade.

Du som lärare förstår värdet av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn. Du är organiserad, flexibel, serviceinriktad, lösningsorienterad, kreativ, nytänkande och har kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då förskoleklassen är en del av skolans Storylinetema.

Du ska också kunna undervisa i grundläggande matematik, engelska och läsinlärning, gärna genom ASL.

Tjänsten omfattar 100%.

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för yngre åldrar i ma, sv, eng samt NO/Tk eller SO.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i förskoleklass/årskurs 1–3.

Kvalifikationer som är meriterande

 • Legitimerad förskollärare.
 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1–9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

Lärare i årskurs 1-6

Du som lärare i årskurs 1-6 kommer att antingen arbeta i årskurs 1–2, 3–4 eller 5–6. Elever i dessa klasser stannar framför allt längre tid, men korttidselever kan eventuellt integreras.

Du ska vara positiv, flexibel, lösningsorienterad, nytänkande och ha kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då Storylinetemat är en stor del av skolans verksamhet. Det är av stor vikt att du har kunskaper eller är villig att lära dig om att arbeta med Storyline. Du kommer att vara delaktig i att utforma våra Storylineteman, så en god portion av fantasi är av vikt samt ha en vilja att dramatisera framför elever. Du ska också kunna undervisa i läsinlärning, gärna genom ASL, om du vill arbeta med de yngre eleverna. Vi värdesätter också om du arbetar formativt, har erfarenhet att genomföra elevledda utvecklingssamtal samt har goda kunskaper kring digitala verktyg i undervisningen.

Tjänsten omfattar 100%.

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för årskurs 1–6 i Ma/NO eller Sv/SO samt engelska.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i de årskurser som du avser att arbeta med.

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

Lärare i årskurs 3-9 till vår korttidsklass

Som lärare i vår korttidsklass kommer du att arbeta från slutet av september till mitten av april. Du kommer att handleda våra korttidselever med deras arbetsuppgifter som de har medsänt från sina hemskolor i Sverige/skapa undervisningsmaterial för olika arbetsområden för denna ålder. Det är av stor vikt att du har en bred undervisningserfarenhet från flera olika årskurser samt ämnen för att kunna handleda/undervisa dessa elever som kan gå på skolan allt från några veckor upp till tre månader. Kompetenser utöver ämneskunskaper som är extra viktiga för dig är att kunna på kort tid skapa en god miljö och atmosfär i klassrummet där alla känner sig sedda och inkluderade, samt att du besitter en god organisationsförmåga.

Tjänsten omfattar 100%, från slutet av september till mitten av april.

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för årskurs 3-9 i Sv/SO alt Ma/NO.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning.

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

Speciallärare/ Resurslärare

Du som speciallärare/resurslärare kommer att få anställning på timmar utifrån behov i skolans elevgrupp. Du ska kunna utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd, samt undervisa elever i behov av särskilt stöd i matematik samt läsning och skrivande. Ut över detta kan du få ytterliga undervisningstimmar i något eller några av ämnena: idrott, bild, slöjd, musik, teknik, spanska, engelska och/eller hem- och konsumentkunskap.

Vi ser med fördel att du är medsökande till lärare för ovanstående tjänster.

Timanställning efter behov i elevgruppen.

Kvalifikationer

 • Behörig (lärarlegitimation) lärare 1-7 i Ma/No alternativt Sv/So.
 • Behörig (lärarlegitimation) speciallärare/specialpedagog.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning.

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik, spanska, engelska, teknik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

Om tjänsterna

Tjänsterna gäller läsåret 2018/19 med möjlighet till förlängning. Skolan står för resa samt avgiftsfri grundskola och förskola hos oss för eventuella medföljande barn upp till 16 år.

Svenska skolan på Teneriffa söker lärare som har det ”lilla extra”. På en utlandsskola ställs det särskilt stora krav, eftersom vi är få i kollegiet och lever och arbetar nära varandra. Alla förväntas att göra insats utöver ”det vanliga”. Du bör ha god förmåga att anpassa dig till ett nytt land, vara bra på att samarbeta med andra, vara flexibel, ha en god social kompetens och ta egna initiativ. I utbyte får du lära känna ett helt annat land, dess språk och kultur. Du ska tillsammans med befintliga lärare täcka upp alla skolans ämnesområden, därför kommer vi att lägga stor vikt vid de sökandes samlade kompetenser. Vi följer de svenska läroplanerna och vill att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten.

Mer information om skolan finns att läsa på skolans webbplats. www.teneriffaskolan.se

Skicka er ansökan via e-post till jobb@teneriffaskolan.se. Markera i ämnesfältet vilken/vilka tjänster ni söker.

jobb@teneriffaskolan.se

Ansökan ska bestå av ett personligt brev, foto, CV, lärarlegitimation och referenser. Sista ansökningsdag är söndagen den 4 mars. Vi begär att de vi anställer lämnar in utdrag ur polisregistret.


Skandinaviska skolan i Bryssel söker lärare

Skandinaviska skolan i Bryssel söker en lärare i matematik och fysik och en lärare i programmering, webbutveckling, samt dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och IB, läsåret 2018-2019.

Skolan har i över 40 år varit en garant för hög kvalitet, nordisk pedagogik och mycket goda resultat. Undervisningen genomförs på svenska och engelska. På IB-programmet sker undervisningen på engelska. Skolan erbjuder en lärmiljö av hög kvalité, motiverade elever och kompetenta kollegor i ett internationellt sammanhang. Senast den 20 augusti 2018 vill skolan att du finns på plats. 

Ansökan

Hör av dig via mail med CV och personligt brev till biträdande rektor Christina Newport senast fredagen den 2 mars 2018.

christina.newport@ssb.be

Intervjuer sker löpande utifrån inkomna ansökningar. För mer information om skolan eller tjänsten, kontakta skolans rektor Elisabeth B Starfelt. 

estarfelt@ssb.be

telefonnummer: 0032491081551


Svenska skolan i London söker lärare i ekonomiska och juridiska ämnen

Vill du vara med att utveckla ekonomiprogrammet på en av de äldsta och största svenska utlandsskolorna? På Svenska skolan i London ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi dig, en engagerad och kunnig ekonomi och juridiklärare som tycker om att samverka med dina kollegor och inte är rädd för att ”kavla upp ärmarna” vid behov.

Arbetsbeskrivning

Förutom de arbetsuppgifter som är kopplade till undervisning i ekonomiska och juridiska kurser samt mentorskap kommer du också att bidra till skolans och programmets utveckling. Du har viljan och idéerna att utnyttja London som pedagogisk resurs i dina ämnen. Vi önskar också att du vill bidra till kollegialt lärande, det kan till exempel handla om att introducera och stötta brittiska kollegor i svensk läroplan med fokus på kurser inom ekonomi och entreprenörskap.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du uppfyller kraven nedan, stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper:

Krav

 • Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ekonomiska och juridiska ämnen på gymnasiet
 • Besitter ett elevcentrerat förhållningssätt i din undervisning
 • Förmåga att självständigt och i samråd med kollegor kunna bedriva en kvalitativ undervisning
 • Du har en flexibel grundinställning, god ansvarskänsla och har förmågan att ge och ta emot feedback samt är lyhörd för det lilla kollegiets behov och förutsättningar.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

Meriterande

 • Vana av att använda digitala verktyg både i din undervisning och för pedagogisk administration, extra meriterande är det med erfarenhet av SchoolSoft och Google Classroom.  
 • Vana av att arbeta med formativ bedömning som en naturlig del av din undervisning
 • Erfarenhet av att bo och/eller arbeta utomlands

Tjänsten

Tjänsten är på heltid med tillträde den 17 augusti, du kommer inledningsvis att erbjudas ett läsårs provanställning som därefter övergår i en visstidsanställning på tre år med möjlighet till förlängning. För rätt kandidat är vi villiga att diskutera en permanent tjänst efter avslutad provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. För mer information om skolan är ni välkomna att besöka vår webbplats www.swedishschool.org.uk

Ansökan

Vi välkomnar din ansökan som för att vara komplett ska innehålla följande:

 • CV utan oförklarade uppehåll mellan dina tjänster och utbildningar (krav enligt engelsk lagstiftning)
 • Personligt brev där du beskriver varför du är rätt ekonomi- och juridiklärare för Svenska skolan i London
 • Lärarlegitimation och behörighetsförteckning
 • Andra betyg och handlingar som du anser kan stärka din ansökan
 • Inspelning där du berättar om något kopplat till din yrkeskarriär som du är väldigt stolt över. Beskriv också en situation som inte riktigt gick som planerat och hur detta har utveckla dig som lärare (ca 3-5 minuter)

Maila din ansökan senast söndagen den 25 februari till jabrahamsson@swedishschool.org.uk

med ”Lärare i ekonomi och juridik” i ämnesraden.

Vänligen observera att ansökningar behandlas löpande och att tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av:

Jenny Abramsson, biträdande rektor och ansvarig för gymnasiet

jabrahamsson@swedishschool.org.uk

+44 7825 331005

Katarina Mets, ekonomi- och juridiklärare

kmets@swedishschool.org.uk


Svenska skolan i London söker lärare i fysik och matematik 

Vill du vara med att utveckla naturprogrammet och dina ämnen på en av de äldsta och största svenska utlandsskolorna? På Svenska skolan i London ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi dig, en engagerad och kunnig fysik- och matematiklärare som tycker om att samverka med dina kollegor och inte är rädd för att ”kavla upp ärmarna” vid behov.

Arbetsbeskrivning

Förutom de arbetsuppgifter som är kopplade till undervisning i fysik och matematik samt mentorskap kommer du också att bidra till naturprogrammets och ämnenas utveckling. Du har viljan och idéerna att utnyttja London som pedagogisk resurs i fysik och matematik. Vi önskar också att du vill bidra till kollegialt lärande, det kan till exempel handla om att stötta kollegor i programmering och/eller digitalisering.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du uppfyller kraven nedan, stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper:

Krav

 • Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fysik och matematik på gymnasiet
 • Besitter ett elevcentrerat förhållningssätt i din undervisning
 • Förmåga att självständigt och i samråd med kollegor kunna bedriva en kvalitativ undervisning
 • Du har en flexibel grundinställning, god ansvarskänsla och har förmågan att ge och ta emot feedback samt är lyhörd för det lilla kollegiets behov och förutsättningar.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt

Meriterande

 • Kunskap av programmering för tillämpning inom skolans matematikkurser
 • Vana av att arbeta med formativ bedömning som en naturlig del av din undervisning
 • Är duktig på att anknyta ämnena fysik och matematik till vardagliga situationer och har kreativa idéer för laborationer med enkla medel.
 • Vana av att använda digitala verktyg både i din undervisning och för pedagogisk administration, extra meriterande är det med erfarenhet av SchoolSoft och Google Classroom. 
 • Erfarenhet av att bo och/eller arbeta utomlands

Tjänsten

Tjänsten är på heltid med tillträde den 17 augusti 2018, du kommer inledningsvis att erbjudas ett läsårs provanställning som därefter övergår i en visstidsanställning på tre år med möjlighet till förlängning. För rätt kandidat är vi villiga att diskutera en permanent tjänst efter avslutad provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. För mer information om skolan är ni välkomna att besöka vår webbplats www.swedishschool.org.uk

Ansökan

Vi välkomnar din ansökan som för att vara komplett ska innehålla följande:

 • CV utan oförklarade uppehåll mellan dina tjänster och utbildningar (krav enligt engelsk lagstiftning)
 • Personligt brev där du beskriver varför du är vår nästa lärare i fysik och matematik på Svenska skolan i London
 • Lärarlegitimation och behörighetsförteckning
 • Andra betyg och handlingar som du anser kan stärka din ansökan
 • Inspelning där du berättar om något kopplat till din yrkeskarriär som du är väldigt stolt över. Beskriv också en situation som inte riktigt gick som planerat och hur detta har utveckla dig som lärare (ca 3-5 minuter)

Maila din ansökan senast söndagen den 25 februari till jabrahamsson@swedishschool.org.uk

med ”Lärare i fysik och matematik” i ämnesraden.

Vänligen observera att ansökningar behandlas löpande och att tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av:

Jenny Abramsson, Biträdande rektor och ansvarig för gymnasiet jabrahamsson@swedishschool.org.uk

+44 7825 331005

Caroline Gennser, lärare i biologi och kemi cgennser@swedishschool.org.uk

Senast granskad: 2018-02-19
Innehållsansvar: Professionsutvecklingsenheten