Kontakta oss

Besöksadress

Fleminggatan 14, Stockholm
Fjärde Bassängvägen 15

Receptionen har öppet:
Vardagar 08.00 - 16.30 (September - april)
Vardagar 08.00 - 16.00 (Maj - augusti)

Postadress

Skolverket
106 20 Stockholm

Faktureringsadress

Skolverket, FE 116,
838 80 Frösön

Organisationsnummer 202100-4185

Upplysningstjänsten

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola. Däremot kan vi inte hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Om vi på Skolverket i våra kontakter med vuxna och barn får reda på eller misstänker att ett barn far illa bör vi enligt lag anmäla det till socialnämnden.

Läs mer eller kontakta Upplysningstjänst

Gratis hjälptjänster för att kontakta oss

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Mer information om Taltjänst och bokning finns på:
taltjänst

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information finns på:

Teletal

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.

Mer information finns på:

www.texttelefoni.se

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer:020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information finns på:

www.bildtelefoni.netInformationsbroshyr:

broschyr-länk bildtelefoni
 

Frågeforum om bedömning och betyg

I vårt frågeforum kan du ställa dina frågor om bedömning och betygssättning. Du får även tillgång till svar på frågor som andra har ställt till oss om just bedömning och betyg. 

Frågeforum om bedömning och betyg

Kontakta en viss person

Om du vet vem du söker, ring via växeln eller skicka e-post:

  • Växel: 08 - 527 332 00
    Öppettider: 08.30 - 16.30 (lunchstängt 12.00 - 13.00)
    Maj till augusti 08.30 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)
  • E-post: fornamn.efternamn@skolverket.se

Allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar:

E-post: registrator@skolverket.se

Ansökningar
För att ansöka om statsbidrag, skicka e-post till e-postlådan för det bidrag du vill ansöka om.

Sociala medier

Skolverket finns också på Facebook och i Twitter.


 

Senast granskad: 2018-01-10
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation