Upplysningstjänsten

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor som rör skolan och som regleras i skollagen och andra lagar, samt frågor om lärar- och förskollärarlegitimation och statsbidrag.  Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Vi hjälper inte till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Nedan finns svar på vanliga frågor som upplysningstjänsten får.

Ring oss på 08 - 527 332 00

Telefontid vardagar
9.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00

OBSERVERA att på Valborg 30 april är Skolverkets växel och upplysningstjänst öppet 9-11. Den 1 maj är allt stängt.

För att kunna besvara dina frågor på bästa sätt ber vi dig att ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, t. ex. lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.
Mejl: upplysningstjansten@skolverket.se
Frågor om nyanlända elever: nyanlanda@skolverket.se

Bedömningsportalen
Upplysningstjänsten har tyvärr inte möjlighet att svara på tekniska frågor om bedömningsportalen. Skriv istället till: e-tjanster@skolverket.se

Statsbidrag
För frågor om din ansökan och enskilda ärenden kan du skriva till bidragets mejladress. Mejladressen hittar du längst ner på statsbidragets webbsida. Här hittar du alla våra statsbidrag: www.skolverket.se/statsbidrag
För tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag kan du ringa till 08-527 332 00 och välja knappval 3. Du når oss på måndagar mellan 9.30-11.30 och tisdag till fredag mellan 9.30-11.30 och 13:00-15.00.

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Mer information om Taltjänst och bokning finns på:
taltjänst

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information finns på:

Teletal

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.

Mer information finns på:

www.texttelefoni.se

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer:020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information finns på:

www.bildtelefoni.netInformationsbroshyr:

broschyr-länk bildtelefoni
 

Läs mer om

Lärarlegitimation Nyanlända Statsbidrag Särskilt stöd

Betyg, omdömen och prövning

Besök gärna vårt betygsforum, där kan du finna svar på frågor om betyg, omdömen och prövning:      

Vanliga frågor om betyg, omdömen och prövning

Kränkande behandling

Om du vill veta mer om regelverket kring kränkande behandling kan du läsa ”Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling”. Det finns ytterligare stödmaterial riktat till rektorer, skolchefer och skolhuvudmän i publikationsdatabasen.

”Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling” Publikationer

Klagomål på skolan

Om ditt ärende rör en enskild elev ska du kontakta rektorn. Alternativt kontaktar du skolhuvudmannen (kommunen eller styrelsen till en fristående skola) som ska hantera ditt klagomål skriftligt. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till Skolinspektionen:

Skolinspektionen

Studie-och yrkesvägledare

Är du studie- och yrkesvägledare kan du finna användbar information och stöd i ditt arbete på vår webbplats:
Läs mer här om studie- och yrkesvägledning

Senast granskad: 2018-04-03
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation