Peter Fredriksson ny GD

Regeringen har utsett Peter Fredriksson till ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och kommer tillträda som generaldirektör 1 augusti. Peter Fredriksson har också en bakgrund som lärare och skolledare.

- Man behöver inte vara lärare för att bli generaldirektör men det sitter inte i vägen att man har den kunskap som jag har om skolan och om skolans vardag på så många olika nivåer.

Bild på Peter Fredriksson

Du har varit lärare, skolledare och arbetat på förvaltningsnivå. Vilken betydelse har den erfarenheten i rollen som generaldirektör?

Jag tar med mig de erfarenheterna men sedan förstår jag att det är andra ramar som gäller, det är andra kulturer och uppdraget är ett annat.

Var det självklart att tacka ja till att bli generaldirektör?

- Efter en lång ansökningsprocess så var det självklart. Skolverket har ett mycket viktigt uppdrag.

Vilka är de största utmaningarna för svensk skola framöver?

Det är att få till likvärdigheten. Vi vet hur det ser ut, vi vet att det finns många elever som inte lyckas och det är väldigt allvarligt. Det är den största utmaningen. Hur vi ska få till en skola som säkrar att alla elever får förutsättningar att lyckas. Men sedan finns det andra utmaningar. En mycket stor utmaning är att göra läraryrket mer attraktivt. Hur vi ska få människor att inse hur otroligt viktigt, värdefullt och roligt det är att jobba i skolan.

Vad vill du uppnå på Skolverket?

Mitt främsta mål är att vi ska göra allt vi kan för att svenska skola ska bli bättre och att vi hela tiden ska fundera på om det vi gör i slutänden verkligen gagnar barnen i förskolan och eleverna i skolan. Vi ska hela tiden vara lojala med barnen och eleverna.

Senast granskad: 2017-05-18
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation