Välkommen Peter Fredriksson

Idag tillträder Peter Fredriksson som ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och har en bakgrund både som lärare och skolledare.

– Jag tar med mig de erfarenheterna men sedan förstår jag att det är andra ramar som gäller på Skolverket. Det är andra kulturer och uppdraget är ett annat. Redan första dagen ska jag jobba intensivt med att ha dialog med medarbetare för att få det underlag jag behöver för att ta det ansvar jag har, säger Peter Fredriksson.

Vilka är de största utmaningarna för svensk skola framöver?

– Det är att få till likvärdigheten. Vi vet hur det ser ut, vi vet att det finns många elever som inte lyckas och det är väldigt allvarligt. Det är den största utmaningen. Hur ska vi få till en skola som säkrar att alla elever får förutsättningar att lyckas. Men sedan finns det andra utmaningar. En mycket stor utmaning är att göra läraryrket mer attraktivt – att få människor att inse hur otroligt viktigt, värdefullt och roligt det är att jobba i skolan.

Vad vill du uppnå på Skolverket?

– Mitt främsta mål är att vi ska göra allt vi kan för att den svenska skolan ska bli bättre och att vi hela tiden ska fundera på om det vi gör i slutänden verkligen gagnar barnen i förskolan och eleverna i skolan. Vi ska hela tiden vara lojala med barnen och eleverna.

Senast granskad: 2017-08-01
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation