Prenumerera på nyhetsbrev

Förutom nyhetsbrev så finns det även möjlighet att följa Skolverkets arbete genom andra former av prenumerationer, exempelvis Skolverkets författningssamling och nya publikationer. Allt är kostnadsfritt.

Skolverkets nyhetsbrev

Skolverkets Nyhetsbrev speglas aktuella skolfrågor från förskola till vuxenutbildning. Du kan anpassa informationen i nyhetsbrevet genom att fylla vad du är intresserad av. Skolverkets Nyhetsbrev utkommer varje vecka.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev  

Nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

Prenumerera på ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling. Nyhetsbrevet utkommer med cirka 5 nummer per år.

Prenumerera på Nyhetsbrev från NCS

Nya publikationer från Skolverket

Håll koll på nya publikationer från Skolverket. Gör ett urval utifrån intresseområden och få besked via e-post när en ny publikation kommit.

Prenumerera på Skolverkets publikationer

Till Skolverkets publikationer

Skolverkets författningssamling 

Prenumerera på nya författningar som ges ut i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. Välj mellan att få besked via e-post samma dag som författningen kommer ut från trycket eller varje vecka.

Till Skolverkets författningssamling

Senast granskad: 2016-12-07
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation