Alltfler vill bli lärare – men ännu fler behövs

Fördetvidare är Skolverkets informationskampanj för att inspirera fler ungdomar att vilja bli lärare.

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena under åren 2011-2012. Uppdraget har senare förlängts till 2015. Varje år sedan dess har alltfler ungdomar sökt till förskole- och lärarutbildningen:

2012 20 % fler
2013 27 % fler
2014 12 % fler
2015 14% fler (Vid andra urvalet har både antalet sökande och antalet antagna till lärarutbildningarna ökat med 4 %, mer än till någon annan utbildning)
Källa: Universitets- och högskolerådets ansökningsstatistik, UHR.se

Behovet av fler lärare är stort. Skolverket räknar med att 70 000 nya lärare behövs inom de närmaste fem åren.

fördetvidare.se

På kampanjens webbplats hittar du alla filmer vi har producerat och mycket information om utbildningen och yrket. Du kan läsa 12 anledningar till att bli lärare, bl a att du blir den viktigaste personen för elevens utveckling. Nyheter med redaktionellt innehåll publiceras löpande. Ofta invervjuas unga lärare och deras vardag och vad de tycker är fängslande med yrket. Kampanjen är mycket aktiv i sociala medier som facebook, twitter, bloggar och youtube.

Fördetvidare

Lärarkandidaterna

I en nyproducerad webbtv-serie om sex avsnitt kan du följa tre ungdomar som är nyfikna på läraryrket. Utan erfarenhet år de hålla korta lektioner i olika klasser i olika skolor.Uppdragen får de samma morgon som de ska genomföras. De får stöd av skickliga lärare som förmedlar vad som är viktigt i rollen som lärare. De får också stöd av några experter i retorik och ledarskap. Härigenom får vi en fördjupad bild av vad det inenbär att vara lärare. Samtidigt kommer vi tre ungdomar nära i deras tankar kring sin egen framtid. Filmerna är inspelade utan manus.

Lärarkandidaterna

Senast granskad: 2015-09-08
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation