Debattartiklar

Vill du ta del av äldre artiklar? Kontakta Skolverkets presstjänst.

 • Dagens Samhälle: Tre ödesfrågor för skolans möjlighet att utbilda elever

  Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att eleverna ska få bättre utbildning. Därför inleder Skolverket det här året med ett rådslag med kommuner, fristående skolor, lärarfack och skolledare. Det blir startskottet på ett fördjupat samarbete för att kunna möta skolans utmaningar, skriver Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket i Dagens Samhälle.

 • 2017-11-10

  SvD Debatt replik: ”Därför stänger vi webbplats för modersmål”

  Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik.

 • 2017-02-04

  DN Debatt: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik”

  Skolinspektionens granskning visar att elevernas förmåga att värdera källor brister. Lärarna har en nyckelroll, men var fjärde lärare i grundskolan arbetar inte alls med elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet, skriver Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd.

 • 2016-12-21

  Jaktjournalien replik: Skolverket svarar på kritiken kring naturbruksprogram

  Skolverket vill bemöta de felaktigheter som förekommer i Annie Hedbergs debattartikel i Jaktjournalen gällande våra förslag till regeringen om förändringar av naturbruksprogrammet.

 • 2016-02-10

  Proven får anpassas för elever med svårigheter

  Märtha Mesterton berättar att hon har diagnosen dyslexi och beskriver (9/2) hur hon känner stress inför de nationella proven i svenska. Så ska man inte behöva känna. Det finns flera möjligheter att anpassa proven för elever med läs- och skrivsvårigheter.

 • 2016-01-13

  Replik DN Debatt: ”Skolverket skriver om kommentarerna till kursplanerna”

  Kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi har kritiserats för att det inte tydligt framgår i kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför kommer Skolverket att justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen, skriver Ulrika Lundqvist och Olof Andersson från Skolverket.

 • 2015-05-28

  DN Debatt: ”Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans”

  Risk för utanförskap. Särskilt begåvade elever riskerar att fara illa om inte ­skolan fångar upp dem i tid. Alla elever måste kunna få utmaningar på rätt nivå. I dag ­presenterar vi ett stödmaterial som ska hjälpa skolan att både stimulera och ­stötta denna elevgrupp, skriver Kjell Hedwall och Johan Börjesson, Skolverket.

 • 2015-04-22

  Välkommen att anlita lärlingar, Carl Bennet!

  Möjlighet att anställa lärlingar finns sedan 1 juli förra året, skriver Skolverket och Lärlingscentrum i en replik till Carl Bennet (14/4).

 • 2014-12-14

  Ge unga bättre stöd för beslut

  För många elever är gymnasievalet ångestfyllt. Både samhället och de enskilda eleverna skulle tjäna på att skolorna bygger ut och förstärker kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen, skriver Anna Ekström, Skolverket, och Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen på GP Debatt den 14 december 2014.

 • 2014-08-28

  Ökad skillnad mellan skolor är ett problem

  I en ledarartikel i Folkbladet kritiserar Widar Andersson Skolverkets slutsatser om konsekvenser av det fria skolvalet. Hans kritik bygger dock på felaktiga påståenden.