PRESSMEDDELANDE 2014-11-03

Fyra av tio behöriga efter sommarskola

Totalt deltog nästan 16 000 elever, oftast mellan en till två veckor, i någon form av lovskola under påsk-, sommar- och höstlov. Bland de elever som gick en sommarskola fick fyra av tio gymnasiebehörighet. Matematik var det vanligaste ämnet att läsa upp. Det visar Skolverkets sammanställning av statistiken som finns nedbruten på kommunnivå.

– Det är förstås en stor framgång för varje enskild elev som lyckas bli behörig till gymnasieskolan. Men skolorna får inte förlita sig på att lovskolorna ska lösa hela situationen med elever som halkar efter. Skolan är skyldig att ge elever bra stöd under hela skoltiden, säger Joakim Feldt, chef för statsbidragsenheten.

Totalt räknar Skolverket med att dela ut 28 miljoner i bidrag till de skolor som anordnat lovskolor under 2014. Det betyder att en stor del av det totala bidragsutrymmet på 78 miljoner inte kommer att betalas ut. 

– Att statsbidraget inte används i större utsträckning beror bland annat på att färre elever än förväntat nappat på erbjudandet om sommarskola och att verksamheten vid vissa skolor ställts in helt. Dessutom vet vi från tidigare satsningar att bidragen brukar vara underutnyttjade första året, säger Joakim Feldt.

Sommarskola är en chans för elever som halkat efter

Skolverket betalar ut statsbidrag på 1000 kronor per elev och vecka i lovskola. Kommuner och fristående skolor kan själva bestämma hur många veckor de vill bedriva sommarskola. I år delar Skolverket ut bidrag till totalt 8 890 elever som gick sommarskola. 1094 elever, alltså 41 procent av alla i årskurs 9 på sommarskolan, läste in behörigheten till ett nationellt gymnasieprogram.

Fakta om bidraget

Statsbidraget får ges till de skolor som anordnar stödundervisning för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven. Satsningen omfattar 78 miljoner kronor under 2014 och vänder sig till huvudmän för grundskola, sameskola, specialskola och gymnasieskola.

Statsbidrag för lovskola kan sökas för elever i:

  • Årskurs 6-9 i grundskolan
  • Årskurs 6-10 i specialskolan
  • Årskurs 6 i sameskolan
  • Yrkesprogram i gymnasieskolan som läser den inledande kursen i matematik

Kommuner och fristående skolor kan själva bestämma hur många veckor de vill bedriva sommarskola. Skolverket betalar ut statsbidrag på 1000 kr per elev och vecka. Skolverket kommer betala ut:

  • 21 miljoner för 8 890 elever som gick sommarskola
  • 2,5 miljoner för 2 452 elever som gick påsklovsskola
  • 4,5 miljoner för 4 355 elever som gick höstlovsskola

Hela listan med alla kommuner som fått bidrag för lovskola 2014 finns att ladda ner via högerspalten.

För frågor kontakta

Joakim Feldt, chef för statsbidragsenheten, 08-527 334 55

Eva-Lotta Andersson, expert, 08-527 335 20