PRESSMEDDELANDE 2014-02-28

Nu är två tredjedelar av alla matematiklärare klara för Matematiklyftet

Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 14 000 matematiklärare runt om i landet delta i Matematiklyftet. Statistiken finns även nedbruten på skol- och kommunnivå. Syftet med satsningen är att utveckla matematikundervisningen och på så vis vända den negativa kunskapsutvecklingen. Matematiklyftet bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.

– Det stora intresset visar att huvudmännen verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik, säger projektledare Anders Palm.

Fortbildningen sker genom kollegialt lärande vilket förenklat innebär att lärare lär av och med varandra. De lärare som är handledare får en särskild utbildning från Skolverket och ska stödja och utmana lärarna att utveckla sin undervisning. Handledarna har därför en nyckelroll i fortbildningen som sker lokalt på skolorna.

134 miljoner för att fortbilda över 14 000 lärare

Skolverket betalar ut statsbidrag till huvudmän som deltar i Matematiklyftet. Huvudmännen får 98 900 kronor per handledare som kompensation för att handledarna ska kunna arbeta med Matematiklyftet motsvarande en dag i veckan. Huvudmannen får också 4 000 kronor per lärare som deltar. I år beviljar Skolverket 134 miljoner och totalt har regeringen aviserat 654 miljoner för Matematiklyftet fram till 2016.

– Den senaste internationella kunskapsundersökningen PISA visade att svenska elevers kunskaper i matematik har sjunkit kraftigt. Matematiklyftet är ett sätt att vända den negativa trenden genom att utveckla undervisningen och därmed förbättra elevernas kunskaper. Därför är det extra glädjande att så många vill delta i satsningen, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Största satsningen någonsin på kollegialt lärande

Målet är att Sveriges alla omkring 40 000 matematiklärare ska ha deltagit i Matematiklyftet fram till 2016. Hittills har cirka 13 000 matematiklärare deltagit och under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 14 000 att delta. Därmed är två tredjedelar av landets matematiklärare klara för Matematiklyftet. Det betyder att detta är den största satsningen någonsin på kollegialt lärande i Sverige. Metoden är vetenskapligt förankrad.

Skolor som deltar i Matematiklyftet 2014/2015 uppdelat per kommun (717 kB)

För frågor kontakta

Anders Palm, projektledare 08-527 331 12

För frågor till Anna Ekström kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00