PRESSMEDDELANDE 2014-08-29

Sommarbetyg påverkar behörighet

Ny statistik över betygen som niondeklassarna fick vid skolavslutningen i juni visar att en större andel elever är obehöriga till gymnasieskolan. 13,1 procent av eleverna var obehöriga till gymnasieskolan i juni i år jämfört med 12,5 procent i juni förra året. Men lägger man till de elever som förbättrat sina betyg genom prövning i somras stiger behörigheten jämfört med statistiken över årets junibetyg.

För första gången finns statistik över de elever som blivit behöriga till gymnasieskolan genom att förbättra sina betyg under sommaren. Totalt lyckades drygt 550 elever bli behöriga under sommaren. När sommarbetygen räknas in i statistiken minskar andelen obehöriga med 0,6 procentenheter till 12,5 procent vilket är samma procentandel som förra året. Det går dock inte att tolka det som att behörigheten är oförändrad jämfört med förra året. Elever som förbättrar sina betyg under sommaren har aldrig tidigare funnits med i statistiken så hur sommarbetygen eventuellt påverkat behörigheten tidigare år går inte att säga.

– Det är bra att vi nu får en bild av att elever lyckas förbättra sina betyg under sommaren. Samtidigt var det en fortsatt stor grupp, över 12 000 elever, som inte lyckades bli behöriga till gymnasieskolan i år. Grundskolan måste bli bättre på att sätta in stöd tidigt för elever som riskerar att halka efter, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skolverkets statistik visar hur många elever som höjt sina betyg efter prövning under sommaren men det framgår inte hur många av dem som gått i sommarskola. Elever kan ha höjt sina betyg genom prövning utan att ha gått i sommarskola.

Flest sommarbetyg i matematik

För att bli behörig till gymnasieskolan krävs godkänt i minst åtta ämnen. Tre av dessa ämnen måste vara matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk. Under sommaren blev 412 elever behöriga genom att få godkänt betyg i matematik. Därefter kommer ämnena engelska, svenska och svenska som andra språk.

Statistik endast på nationell nivå

Den statistik som presenteras nu är preliminär. Den slutgiltiga statistiken presenteras i slutet av september. Först då finns statistiken på skolnivå, kommunnivå och länsnivå. Då går det att se statistiken för varje ämne och det genomsnittliga meritvärdet.

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Ekström kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00
För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Helena Svensson på 08-527 333 12 eller enhetschef Christina Sandström 08-527 333 38