PRESSMEDDELANDE 2014-11-19

Stort intresse för läxhjälp

Över 50 miljoner kronor. Så mycket vill skolor, kommuner och föreningar ha i bidrag för läxhjälp. Det är mer än tre gånger så mycket pengar som Skolverket har att fördela. Därför prioriterar Skolverket att stödja kommuner och enskilda skolhuvudmän där eleverna har låga betyg.

Skolverket har nu för första gången beslutat vilka som får bidrag för läxhjälp i höst. Kommuner och fristående skolor har ansökt om nästan 47 miljoner kronor och får sammanlagt drygt 13 miljoner. Ideella läxhjälpsföreningar har ansökt om sex miljoner och får sammanlagt nästan två miljoner. Eftersom man ansökt om mer pengar än de drygt 15 miljoner som regeringen avsatt så har Skolverket prioriterat de skolhuvudmän som kan antas har störst behov av bidraget. Urvalet har huvudsakligen gjorts utifrån elevernas slutbetyg i årskurs nio.

– Intresset är stort och det är bra att skolorna vill erbjuda det här stödet till sina elever. Samtidigt är det angeläget att skolorna funderar över sitt sätt att arbeta med läxor. Läxorna behöver användas genomtänkt säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Viktigt att jobba rätt med läxor

Skolverket ser ett behov av att skolorna utvecklar sitt arbete med läxor. Därför har vi tagit fram stödmaterialet ”Läxor i praktiken” som tar upp vad som är bra läxor. En bra läxa förbereds, förklaras och följs upp ordentligt i skolan av läraren. En bra läxa har en tydlig koppling till undervisningen och ska inte kräva att eleven får hjälp för att klara av den.

– Att ha välutbildade föräldrar eller tillgång till läxhjälp ska inte avgöra om man kan göra läxan. En bra läxa ska eleven kunna göra alldeles på egen hand utan stöd från hemmet eller läxhjälpare, säger Joakim Feldt.

Mer om bidraget

Både skolhuvudmän (kommuner och enskilda huvudmän) och föreningar har kunnat ansöka om bidraget för läxhjälp. 246 skolhuvudmännen sökte bidraget och 115 har beviljats. 25 ideella föreningar sökte bidrag och 20 föreningar har beviljats.

För frågor kontakta

Joakim Feldt, chef statsbidragsenheten, 08-527 334 55

Eva-Lotta Andersson, undervisningsråd, 08-527 335 20