PRESSMEDDELANDE 2015-12-10

Allt fler blir lärlingar

Över 8 300 ungdomar går idag en lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Det innebär en ökning med över 1000 elever sedan förra året. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner per län.

- Det är positivt att allt fler yrkeselever väljer lärlingsutbildning. Efter en trög start kan vi nu konstatera att vi ser ett trendbrott, säger Lotta Naglitsch på Skolverkets Lärlingscentrum.

Bra lärlingsutbildning ger goda jobbchanser

Skolverket har sammanställt en enkätundersökning från 30 gymnasieskolor som har erbjudit lärlingsutbildning länge och har minst 8 lärlingselever. Av de nästan 400 före detta elever som svarade uppgav nio av tio att de har en anställning ett och ett halvt år efter att de slutat utbildningen. Undersökningen säger inget om jobbchanserna generellt för lärlingselever men det går ändå att dra vissa slutsatser.   

- Vår slutsats är att elever som går etablerade lärlingsutbildningar har goda jobbchanser. Vi på Skolverkets Lärlingscentrum har i uppdrag att sprida goda exemplen till skolor och arbetsliv så att fler elever kan får samma möjligheter, säger Lotta Naglitsch.

Lärlingscentrum ger stöd

Skolverkets Lärlingscentrum stöttar skolor i deras arbete med att utveckla lärlingsutbildningen. Vi hjälper skolor och kommuner att starta, utöka och höja kvaliteten i lärlingsutbildningen. Lärlingscentrum stöttar också arbetsgivare och branschorganisationer.

Mer om gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att elever som går ett yrkesprogram genomför minst halva utbildningen på en arbetsplats. Utbildningsformen passar elever som vill lära sig ett yrke ute på en arbetsplats. Utbildningen har funnits sedan hösten 2011 och leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Kontaktuppgifter

För frågor om lärlingsutbildning kontakta Lotta Naglitsch, föreståndare Lärlingscentrum, 08-527 334 89

För frågor om statistiken kontakta Lisa Hellblom 08-527 334 67

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00