PRESSMEDDELANDE 2015-03-05

Ekonomiprogrammet lockar fler

Det nationella program som ökar allra mest i gymnasieskolan är ekonomiprogrammet som nu har åtta procent fler elever i årskurs 1 jämfört med förra året. Under de senaste tre åren har ekonomiprogrammet ökat med 23 procent. Humanistiska programmet har minskat sedan starten 2011/2012 och är även i år det minsta nationella programmet i gymnasieskolan med totalt 2 500 elever i hela landet. Ett par högskoleförberedande och flera av yrkesprogrammen fortsätter att backa. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2014/2015 som även finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

– Jag är orolig för humanistiska programmet och flera yrkesprogram. Program som minskar riskerar att läggas ner, med minskande tillgång till utbildningsplatser på orten och färre studerande som följd. Vi riskerar både mindre likvärdig tillgång till utbildning och i vissa fall brist på utbildad arbetskraft, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Ekonomiprogrammet ökar mest

Antalet elever i ekonomiprogrammets årskurs 1 ökar med åtta procent jämfört med förra året. Under de senaste tre åren har programmet ökat med 23 procent. Ekonomiprogrammet är det tredje största programmet med 33 400 elever.

Humanistiska programmet är minst

Minskningen av antalet elever som går humanistiska programmet fortsätter, även om den avstannat jämfört med de första åren. Programmet har nu minskat med 1,6 procent jämfört med förra året. Sedan läsåret 2011/12 har humanistiska programmet minskat med 31 procent. Idag går totalt cirka 2500 elever på humanistiska programmet vilket gör det till det allra minsta nationella programmet av alla. Programmet finns framförallt i större städer, och i vissa län finns det bara på någon enstaka skola. Störst är samhällsvetenskapsprogrammet med 57 700 elever. Totalt går 323 700 elever i gymnasieskolan läsåret 2014/15.

Yrkesprogrammen fortsätter att backa

Bland elever på nationella program i årskurs 1 läser 34 procent på ett yrkesprogram, vilket är en procentenhet mindre jämfört med förra året. Handels- och administrationsprogrammet är det enda yrkesprogrammet som går mot strömmen och ökar något. Störst elevtapp har barn- och fritidsprogrammet med 10 procent. Sedan 2008 har andelen elever på nationella program, eller motsvarande, i gymnasieskolan som går årskurs 1 på en yrkesutbildning minskat från nästan 44 procent till 34 procent.

Fler elever på introduktionsprogram

Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de nationella programmen och vill skaffa sig behörighet till ett visst nationellt program eller ett arbete. Det största introduktionsprogrammet är språkintroduktion som idag har 14 000 elever och har ökat med 11 procent i årskurs 1 sedan förra läsåret. De tre senaste åren har programmet ökat med 34 procent. En förklaring är att vi har fått allt fler nyanlända i Sverige. Statistiken för introduktionsprogram visar även att bland gymnasienybörjare hösten 2013 så har ungefär hälften av alla elever på preparandutbildning eller programinriktat individuellt val bytt till ett nationellt program inom ett år. Bland nybörjare på dessa program hösten 2012 hade 60 procent bytt till ett nationellt program inom två år.

Elevminskningen fortsätter

Elevminskningen i gymnasieskolan fortsätter. I år går totalt 323 700 elever i gymnasieskolan. Sedan förra läsåret har antalet elever minskat med cirka 6 500, vilket motsvarar en minskning på två procent. Elevminskningen beräknas fortsätta även nästa år. Därefter förväntas elevkullarna öka.

Kontaktuppgifter

För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta:

Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

För frågor om statistiken kontakta:

Sven Sundin, undervisningsråd, 08-527 333 57 eller Carrie Robson, undervisningsråd, 08-527 335 08