PRESSMEDDELANDE 2015-09-03

Svåra förutsättningar för bild-, musik- och slöjdlärare

Ämnena bild, musik och slöjd uppfattas alla som både roliga och intressanta av eleverna. Men många lärare är obehöriga och lärarna uttrycker bland annat ett stort behov av kompetensutveckling i bedömning och betygsättning. Det visar Skolverkets nationella utvärdering av ämnena slöjd, musik och bild i grundskolan.

– Utvärderingen visar på ett behov av att stärka lärarna i bild, musik och slöjd på olika sätt. Många lärare efterfrågar kompetensutveckling men uppger också att det finns brister i förutsättningarna för undervisningen till exempel för många undervisningsgrupper per lärare och brister i lokaler och utrustning. Det är också viktigt att lärarna får tid och möjligheter att samverka med kollegor i sina ämnen, säger Hanna Österlund, projektledare för utvärderingen på Skolverket.

Många lärare vittnar om svåra förutsättningar

Även om lärarna tycker att det är roligt att undervisa uppger också de flesta lärare i bild, musik och slöjd att arbetet är krävande och att de har en hög arbetsbelastning. Det finns flera olika förhållanden som bidrar till detta:

  • Mellan sju och åtta elever av tio har lärare i bild och i musik som uppger att för stora undervisningsgrupper utgör ett hinder för goda resultat i ämnet på deras skola.
  • Mellan fyra och fem elever av tio har lärare i de tre ämnena som upplever att för många undervisningsgrupper per lärare är ett hinder för goda resultat i deras ämnen.
  • En stor andel av eleverna har bild-, musik- och slöjdlärare som uppger att det är för få timmar i förhållande till kursplanens mål i deras ämnen.

Stärk lärarprofessionen i bild, musik och slöjd

Drygt sex av tio lärare i bild, musik och slöjd i årskurs 7-9 är behöriga lärare läsåret 2014/15. I årskurs 4-6 är endast omkring hälften av lärarna i dessa tre ämnen behöriga. Dessutom uttrycker lärarna själva ett stort behov av kompetensutveckling bland annat när det gäller bedömning och betygssättning.

– Det finns både ett behov av nyutbildade lärare från lärarutbildningarna, men också av att ge möjlighet för och uppmana lärare som redan är verksamma att genomgå behörighetsgivande utbildningar av olika slag, säger Anders Fredriksson biträdande chef på resultatutvärderingsenheten.

Elever är positiva till slöjd, musik och bild

Elevernas inställning till ämnena bild, musik och slöjd är mycket positiv. Alla tre ämnen uppfattas som både roliga och intressanta av eleverna som också uppger att de känner arbetsglädje och är engagerade i ämnena. Eleverna ger också ett mycket positivt omdöme om sina lärare i de tre ämnena. Exempelvis anger en majoritet av eleverna i årskurs 9 att de får den hjälp de behöver av sina lärare. Eleverna tycker också att de får uppmuntran av sina lärare i bild, musik och slöjd.

För frågor kontakta

Anders Fredriksson, biträdande chef för resultatutvärderingsenheten, 08-527 334 83
Hanna Österlund, projektledare för undersökningen, 08- 527 332 60