PRESSMEDDELANDE 2016-02-19

Överenskommelse om stöd till Trollhättan

Skolverket och Trollhättans kommun har slutit en överenskommelse om stöd efter dådet på Kronans skola i höstas. Totalt bidrar Skolverket i ett första skede med drygt 800 000 kronor till olika utbildningssatsningar för skolpersonal på Kronans skola och beslutsfattare i kommunen.

- Efter dådet på Kronan beslutade vi omgående att erbjuda Trollhättan speciella stödinsatser. Syftet är att ge lärare och skolledning stöd i hur de kan möta elever och utveckla undervisningen efter den traumatiska händelsen, säger Fredrik Ignell, undervisningsråd på Skolverket.

Stöd i fler led

Totalt kommer 30 lärare på Kronans skola och i andra skolor i Trollhättans kommun att erbjudas utbildning och coachning. Målet är att skapa kontinuitet för eleverna och utveckla undervisningens kvalitet. Skolledningen på Kronans skola och cheferna på utbildningsförvaltningen erbjuds handledning.

- Trollhättan uttryckte ett behov av utbildningsinsatser och det vill vi tillmötesgå. Att bygga på kompetensen hos lärarkåren och cheferna på olika nivåer är en bra väg att gå, säger Fredrik Ignell.

Samverkan för bästa skola

Skolverket bidrar med stöd att identifiera behoven av insatser, hjälper till med planering, stöttar och följer upp arbetsprocessen och bidrar med pengar till insatserna. Dialogen med Kronan fortsätter under våren för att identifiera och genomföra ytterligare insatser som syftar till att höja kunskapsresultaten. Stödet till Trollhättan genomförs inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag ”Samverkan för bästa skola”. Det är en satsning med riktade insatser som vänder sig till skolor som har extra stora utmaningar.

 

För frågor kontakta

Fredrik Ignell,
Undervisningsråd och processtödjare
08-527 332 52