Sök och beställ publikationer

Här kan du söka bland Skolverkets publikationer. Du kan sedan välja att ladda ner en pdf av publikationen. Finns den i tryckt form så kan du beställa den direkt genom att klicka på knappen ”Lägg i varukorg” och sen följa instruktionerna under ”Gör beställning”. Du kan också beställa genom vår publikationsservice via Skolverkets växel, tel 08-527 332 00.

Aktuella skrifter

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplanen från 2011 har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Exempel från gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar där skolor på ett medvetet sätt har integrerat studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Här presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas. Har reviderats 2017.

Nya publikationer

Kontakt

Har du frågor om din beställning?
Kontakta publikationsservice på
telefonnummer 08-527 332 00
eller via e-post publikationsorder@skolverket.se