Barn- och elever med utländsk bakgrund

1-20 av 158 träffar

 1. Läsa och skriva från början

  Det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva för första gången som vuxen på ett andraspråk. Man är ju inte vad vid att forma bokstäver med en penna, per definition. Det underlättar att utveckla det talade språket först innan man ska lära sig läsa och skriva.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (170 KB)
 2. Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

  Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre ner på sidan.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2116 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  116
 3. Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

  Den som leder kartläggningssamtalet frågar eleven om familj, yrke och fritidsintressen. Tidigare kunskaper och erfarenheter är intressanta för de kommande sfi-studierna eller studierna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Tidigare erfarenheter av skola och utbildning är av intresse.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (423 KB)
 4. Att använda texter i vuxenlivet

  I vuxenlivet möter vi olika sorters texter. Vuxna rör sig i olika domäner som exempelvis privatperson, konsument, förälder, yrkesarbetare och samhällsmedborgare. Vuxenlivet ställer krav på att kunna läsa och producera texter i olika sammanhang. Det rör sig om både tryckta och digitala texter.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (286 KB)
 5. Att undervisa på studieväg 1

  Vad innebär det att undervisa på sfi och studieväg 1? Att undervisa vuxna är inte samma sak som att undervisa barn. Undervisningsmaterialet behöver vara relevant och intressant för den vuxnes liv och framtid.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (188 KB)

Paginering för sökresultat: