Barn- och elever med utländsk bakgrund

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Reviderad 2016

tumnagel

Kursplaner och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå tillämpas från 1 januari 2017 ny kursplan i svenska som andraspråk. De nationella delkurserna i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan tillämpas från samma datum. Kursplanerna har fastställts i Skolverkets ändringsföreskrifter SKOLFS 2016:67. Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanen, även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.Kursplanerna i biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, religionskunskap och samhällskunskap återfinns i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:18

Ladda ner som PDF (892 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
198 kr/st (+porto)
Antal sidor
148
Best nr
978-913832706-7
Tipsa: