Barn- och elever med utländsk bakgrund

Kritisk litteracitet i sfi- och sva-undervisningen

Du som lärare ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och analysera de texter som eleverna möter i sin vardag.

Det är en central fråga i samhälls-, studie- och arbetsliv. Du kan använda de texter som eleverna möter, såsom post, reklam, mejl och sms. Läs, analysera och producera texter tillsammans.

Ladda ner som PDF (153 KB)
Tipsa: