Barn- och elever med utländsk bakgrund

Att använda texter i vuxenlivet

I vuxenlivet möter vi olika sorters texter. Vuxna rör sig i olika domäner som exempelvis privatperson, konsument, förälder, yrkesarbetare och samhällsmedborgare. Vuxenlivet ställer krav på att kunna läsa och producera texter i olika sammanhang. Det rör sig om både tryckta och digitala texter.

I sfi-undervisningen och undervisningen i sva på grundläggande nivå behöver därför eleven både läsa och producera texter som är relevanta och intressanta för honom eller henne själv. Parallellt med detta behöver eleven läsa, förstå och producera digitala texter.

Genom kartläggningssamtal kan du som lärare ta reda på vilka erfarenheter eleven har av texter. (Se Kartläggning av vuxna elevers kunskaper.) I en aktiv dialog framkommer även i vilka sammanhang eleverna rör sig i idag, och vilka texter dina elever har behov av att läsa, förstå och producera.

Ladda ner som PDF (286 KB)
Tipsa: