Barn- och elever med utländsk bakgrund

Läsa och skriva från början

Det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva för första gången som vuxen på ett andraspråk. Man är ju inte van vid att forma bokstäver med en penna, per definition. Det underlättar att utveckla det talade språket först innan man ska lära sig läsa och skriva.

Inlärningen underlättas även om eleven får stöd på det språk som eleven behärskar genom exempelvis modersmålsstöd. Bland det första eleven behöver träna på är att skriva sitt namn och signera blanketter.

Ladda ner som PDF (170 KB)
Tipsa: