Barn- och elever med utländsk bakgrund

Att undervisa på studieväg 1

Vad innebär det att undervisa på sfi och studieväg 1? Att undervisa vuxna är inte samma sak som att undervisa barn. Undervisningsmaterialet behöver vara relevant och intressant för den vuxnes liv och framtid.

Du som tidigare har undervisat barn och kommer till vuxenutbildningen kan märka att det kräver en omställning i undervisningssättet och -innehållet. Det kan uppstå dilemman i undervisningen i hur eleven ska bemötas. Eleven är inte bara elev, utan är precis som pedagogen, en vuxen med en rad olika erfarenheter och kunskaper. Eleven kan även vara förälder och har därför ofta engagemang utanför klassrummet, vilket många gånger påverkar undervisningen. Mötet med eleverna är lärorikt. För att utvecklas i rollen som sfi-lärare på studieväg 1 behövs bland annat kollegialt lärande och tid för egen reflektion.

Ladda ner som PDF (188 KB)
Tipsa: