Barn- och elever med utländsk bakgrund

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Vad är värdet av att använda digitala verktyg i sfi- och sva-undervisningen? Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Det digitala är dessutom en naturlig del av den vuxnes vardag.

Datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk. Dessa digitala resurser utvecklar elevens digitala kompetens och erbjuder samtidigt möjligheter för eleven att öva skriftspråket multimodalt via text, ljud, bild och rörlig bild.

Läs mer om digitala resurser, vad det är, hur du som lärare kan använda dig av dessa och hur det främjar skriftspråksutvecklingen.

Ladda ner som PDF (898 KB)
Tipsa: