Barn- och elever med utländsk bakgrund

Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

Den som leder kartläggningssamtalet frågar eleven om familj, yrke och fritidsintressen. Tidigare kunskaper och erfarenheter är intressanta för de kommande sfi-studierna eller studierna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Tidigare erfarenheter av skola och utbildning är av intresse.

Även om eleven inte har tidigare skolbakgrund eller formell utbildning kan du ändå ta reda på elevens tidigare relation till text, skrivande och läsning. Under kartläggningen kan du även ta reda på vilket förhållande eleven har till digitala texter och vana vid mobiltelefon, dator och surfplatta. De flesta vuxna har någon relation till text och användning av skrift, både i tryckt och digital form.

I kartläggningen framkommer även vilken relation eleven har till språk och hur dessa kunskaper har förvärvats och använts. Genom att tala om kunskapssyn och förväntningar skapar du och eleven en gemensam grund inför de fortsatta studierna.

Ladda ner som PDF (423 KB)
Tipsa: