Barn- och elever med utländsk bakgrund

Läraren i relation till undervisningspraktiken

Vad händer i klassrummet på sfi och studieväg 1? Hur ser lärarrollen ut? Att vara lärare är komplext. Att undervisa på sfi och studieväg 1 kräver engagemang och utmaningar.

I undervisningen behöver läraren balansera mellan de olika roller som vuxna elever har. Det är olika typer av handlingar som återkommer i undervisningen: Läraren sätter igång lärandeaktiviteter och hjälper eleverna att förstå olika ord och fraser men ofta förekommer det också aktiviteter som underlättar elevernas deltagande i vardagslivet utanför klassrummet.

Ladda ner som PDF (343 KB)
Tipsa: