Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning - delredovisning

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning (U2017/02921/GV)

Skolverket delredovisar här en del av uppdraget om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning (U2017/02921/GV). I denna delredovisning redogörs för Skolverkets översyn av kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och Skolverkets förslag till ändringar i kursplanerna. Skolverket föreslår sammanslagna kurser i de samhällsorienterande respektive naturorienterande ämnena parallellt med befintliga kurser i geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik och kemi. Kurserna bör benämnas som kurser i samhällsvetenskaplig respektive naturvetenskaplig orientering. Skolverket föreslår vidare att kursen i hem- och konsumentkunskap utgår. Skolverket har i översynen även identifierat behov av två nya syften för orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå: dels att ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige, dels att ge grundläggande kunskaper i digital kompetens.

Ladda ner som PDF (701 KB)
Tipsa: