Barn- och elever med utländsk bakgrund

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning - utveckling av komvux

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning, U2017/02921/GV.

2 bilagor i dokumentet

Skolverket delredovisar här de uppdrag som givits inom ramen för uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning (U2017/02921/GV). I denna delredovisning ges en beskrivning av hur Skolverket har planerat och påbörjat arbetet med att ta fram ett stödmaterial till kommunerna för att underlätta planering och anpassning av utbildning för nyanlända elevers behov och förutsättningar. Delredovisningen innehåller även en beskrivning av hur Skolverket har undersökt behovet av ett kartläggningsmaterial som är anpassat till nyanlända vuxna elever. Dessutom berör delredovisningen uppdraget att se över kursplanerna och kursutbudet inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Ladda ner som PDF (192 KB)
Tipsa: