Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppföljning av språkintroduktion

tumnagel

Beskrivande statistik på nationell nivå och exempel på hur nyanlända elever kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen.

Språkintroduktionens storlek har fördubblats från hösten 2015 till hösten 2016, till nästan 36 000 elever. Detta motsvarar cirka 10 procent av alla gymnasieelever höstterminen 2016. Ökningen beror på den stora tillströmningen av nyanlända hösten 2015. Antalet nybörjarelever (elever i år 1) har ökat från 13 500 till 25 700 under samma period, vilket innebär en ökning med 12 200 elever eller cirka 90 procent. Av nybörjarna hösten 2016 utgör 17-åringarna den största åldersgruppen (41 procent). I princip samtliga elever som påbörjade språkintroduktion hösten 2016 var nyanlända, det vill säga hade befunnit sig i Sverige högst fyra år. Merparten hade endast varit ett år i landet. Det stora flertalet är pojkar.

Den ökade elevtillströmningen till språkintroduktionen framgår tydligt i de fem kommuner som vi har besökt i denna studie. Kommunerna står inför den gemensamma utmaningen att anordna en utbildning som så långt som möjligt tillgodoser elevernas individuella målsättningar, förutsättningar och behov, samtidigt som det i olika utsträckning råder brist på lokaler samt behöriga och kompetenta lärare, studiehandledare och annan flerspråkig personal.

Ladda ner som PDF (875 KB)
Tipsa: