Barn- och elever med utländsk bakgrund

Beskrivande data 2016. Förskola, skola och vuxenutbildning

tumnagel

Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

Rapporten kan beskrivas som Skolverkets "statistiska årsbok". Den beskriver organisationen, kostnader och resultat i varje verksamhetsform. Skillnader mellan olika huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som beskriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser.

I rapporten ingår även ett fördjupningskapitel, som denna gång undersöker barns ålder vid start i förskola och pedagogisk omsorg samt om åldern skiljer sig åt mellan barn med olika social bakgrund.

Ladda ner som PDF (4244 KB)
Tipsa: