Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppdrag om engelskspråkig undervisning för nyanlända i gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag om engelskspråkig undervisning för nyanlända i gymnasieskolan (2 bilagor)

Denna rapport beskriver hur engelskspråkig undervisning har organiserats för nyanlända elever i gymnasieålder i vissa utvalda kommuner.

Den sammantagna bilden i de besökta kommunerna är att vissa nyanlända elever kan gynnas av att få undervisning på engelska, men de är relativt få. Eleverna kan gynnas på så sätt att det kan bli möjligt för dem att ta sig fram snabbare genom utbildningssystemet och genom att de får tillgång till mer stimulerande undervisning.

Ladda ner som PDF (406 KB)
Tipsa: