Barn- och elever med utländsk bakgrund

1-100 av 166 träffar

 1. Greppa flerspråkigheten

  Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

  Utgiven år
  2018
  Ladda ner som PDF (1382 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   30 kr (+porto)
  Antal sidor
  158
 2. Skolverkets lägesbedömning 2017

  En skola som möter varje elev. Strategier för lärarförsörjningen. Kvalitet i varje skolform. Skolans förmåga att möta nyanlända elever. Dessa fyra utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar.

  Utgiven år
  2017
  Ladda ner som PDF (604 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   90 kr (+porto)
  Antal sidor
  90
 3. Läsa och skriva från början

  Det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva för första gången som vuxen på ett andraspråk. Man är ju inte van vid att forma bokstäver med en penna, per definition. Det underlättar att utveckla det talade språket först innan man ska lära sig läsa och skriva.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (170 KB)
 4. Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

  Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre ner på sidan.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (2116 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  116
 5. Att använda texter i vuxenlivet

  I vuxenlivet möter vi olika sorters texter. Vuxna rör sig i olika domäner som exempelvis privatperson, konsument, förälder, yrkesarbetare och samhällsmedborgare. Vuxenlivet ställer krav på att kunna läsa och producera texter i olika sammanhang. Det rör sig om både tryckta och digitala texter.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (286 KB)
 6. Att undervisa på studieväg 1

  Vad innebär det att undervisa på sfi och studieväg 1? Att undervisa vuxna är inte samma sak som att undervisa barn. Undervisningsmaterialet behöver vara relevant och intressant för den vuxnes liv och framtid.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (188 KB)
 7. Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

  Den som leder kartläggningssamtalet frågar eleven om familj, yrke och fritidsintressen. Tidigare kunskaper och erfarenheter är intressanta för de kommande sfi-studierna eller studierna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Tidigare erfarenheter av skola och utbildning är av intresse.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (423 KB)
 8. Skolverkets lägesbedömning 2015

  En undervisning som möter varje elev. Rätt förutsättningar för lärare och rektorer. En långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta skolans utmaningar.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (754 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   80 kr (+porto)
  Antal sidor
  76
 9. Beskrivande data 2014

  Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (6011 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   140 kr (+porto)
  Antal sidor
  200
 10. Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Lovara

  En handbok för romska ungdomar. I den här boken hittar du texter skrivna av romer om romsk kultur och om områden som är viktiga för ungdomar i samhället. Boken finns på svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på polsk romani.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (6707 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  210
 11. Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Polsk romani

  En handbok för romska ungdomar. I den här boken hittar du texter skrivna av romer om romsk kultur och om områden som är viktiga för ungdomar i samhället. Boken finns på svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på polsk romani.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (6537 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  210
 12. Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Svenska

  En handbok för romska ungdomar. I den här boken hittar du texter skrivna av romer om romsk kultur och om områden som är viktiga för ungdomar i samhället. Boken finns på svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på polsk romani.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (6524 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  210
 13. Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Kelderash

  En handbok för romska ungdomar. I den här boken hittar du texter skrivna av romer om romsk kultur och om områden som är viktiga för ungdomar i samhället. Boken finns på svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på polsk romani.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (6732 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  210
 14. Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Arli

  En handbok för romska ungdomar. I den här boken hittar du texter skrivna av romer om romsk kultur och om områden som är viktiga för ungdomar i samhället. Boken finns på svenska, på romani arli, kelderash, lovari och på polsk romani.

  Utgiven år
  2014
  Ladda ner som PDF (6513 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   50 kr (+porto)
  Antal sidor
  210

Paginering för sökresultat: