Betyg och bedömning

PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9

De elever som lämnade årskurs 9 våren 2016 är den första elevkullen som också fick betyg i årskurs 6. I den här promemorian följer vi upp elevernas resultatutveckling och tittar även på skolornas insatser i form av särskilt stöd.

De allra flesta uppnår godkända betyg (A–E) både i årskurs 6 och 9. Men alla elever avslutar inte grundskolan med godkända betyg. Vi ser att en stor andel av eleverna som uppvisar bristande kunskaper i årskurs 6 saknar godkända betyg även tre år senare då de avslutar årskurs 9.I de flesta ämnen har eleverna antingen fått samma betyg som i årskurs 6 eller fått högre slutbetyg. Störst andel elever som fått ett högre betyg i årskurs 9 än i årskurs 6 är det i ämnena hem- och konsumentkunskap och i modersmål där över hälften (58 procent) fått ett högre betyg. Matematik är det ämne där störst andel (41 procent) fått ett lägre betyg i årskurs 9 än de hade i årskurs 6. Mycket pekar på att skolorna har problem med att sätta in rätt typ av stöd för elever med svårigheter i skolan. Totalt sett är det drygt 15 600 elever som inte uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6. Av dem har närmare 9 100 inte heller uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9. Bland de 8 800 av dem som vi även kan koppla till uppgifter om särskilt stöd ser vi att närmare hälften, 4 200 elever, har fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9. Det är därmed närmare 4 600 elever med F eller uteblivet betyg i både årskurs 6 och 9 som varken fått särskilt stöd i årskurs 8 eller i årskurs 9.

Ladda ner som PDF (236 KB)
Tipsa: