Betyg och bedömning

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2011, del 1

Skolverkets analys av skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11.

Statistiken baseras på elever i årskurs 9 som fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Grundskoleförordningen, GrF, 7 kap). Det resultatmått som genomgående används från de nationella proven är provbetyget.

Ladda ner som PDF (134 KB)
Tipsa: