Betyg och bedömning

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2016

I denna PM beskrivs Skolverkets statistik om betyg och studieresultat för elever i gymnasieskolan år 2016.

Våren 2016 var det 74,2 procent av eleverna på nationella program som tagit examen inom tre år. Det är en liten ökning jämfört med 2015, då 73,7 procent tog examen. Uppföljning av tidigare årskullar som börjat på nationella program visar att när elever som gått mer än tre år läggs till, ökar andelen med examen. När elever med fyra eller fem år i gymnasieskolan räknas med har åtta av tio elever på nationella program tagit examen. Inkluderar man även elever som påbörjade introduktionsprogram har sju av tio elever tagit examen inom fem år. Fler kvinnor än män tar examen. På de högskoleförberedande programmen är skillnaderna störst där cirka 79 procent av kvinnorna och cirka 72 procent av männen tagit examen år inom tre år, år 2016.På industritekniska programmet har andelen elever med examen ökat kraftigt tre år i rad, från 69,6 år 2014 till 78,7 procent år 2016 – en ökning med nästan tio procentenheter. Industritekniska programmet har i princip lika hög examensfrekvens på tre år som naturvetenskapsprogrammet (78,9 procent) som är det nationella program där störst andel tagit examen inom tre år, år 2016.

Ladda ner som PDF (703 KB)
Tipsa: